فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد دوم

سید محمد تقی موسوی اصفهانی سید مهدی حائری قزوینی‏

24- روز هشتم ماه رمضان

اهتمام به آن از دعایی که در اقبال روایت شده به دست می آید و دعا این است: اللهم انی لا اجد من اعمالی عملا" اعتمد لیه و اتقرب به الیک افضل من ولایتک و ولایة رسولک و آل رسولک الطیبین صلواتک عیله و علیهم اجمعین. اللهم انی اتقرب الیک بمحمد و آل محمد و اتوجه بهم الیک فاجعلنی عندک یا الهی بک و بهم وجیها" فی الدنیا والاخرة و من المقربین فانی قد رضیت بذلک منک تحفة و کرامة فانه لا تحفة و لا کرامة افضل من رضوانک واتنعم فی دارک مع اولیائک و اهل طاعتک. اللهم اکرمنی بولایتک واحشرنی فی زمرة اهل ولایتک. اللهم اجعلنی فی ودایعک التی لا تضیع و لا تردنی خائبا" بحقک و حق من اوجبت حقه علیک، و اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد و تعجل فرج آل محمد و فرجی معهم و فرج کل مؤمن و مؤمنة برحمتک یا ارحم الراحمین(63)
خدایا! من از کارهایم عملی که بر آن تکیه کنم و به آن به سوی تو تقرب جویم، نمی یابم که از ولایت تو و ولایت (دوستی و پیروی) فرستاده ات و خاندان پاک فرستاده ات (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد. خدایا! من به درگاه تو به محمد و آل محمد (علیهم السلام) تقرب می جویم و به آنها به سوی تو روی می آورم، پس مرا نزد خود، ای خدای من! به حق خودت و به حق آنها!در دنیا و آخرت با قدر و منزلت قرار ده و از نزدیکان درگاهت به شمار آور، که به درستی من راضی ام که آن را از تو هدیه و گرامیداشتی بگیرم، چون که هیچ تحفه و گرامیداشتی بهتر از رضا و خشنودی تو و برخورداری از نعمت ها در سرای (ابدی) تو با دوستان و اهل اطاعتت نیست. خداوندا! مرا به ولایت خویش گرامی بدار و در شمار اهل ولایتت محشور گردان. خدایا! مرا در بین سپرده های خودت که گم نمی شوند قرار ده و مرا ناامید برمگردان، به حق خودت و حق هر آن که حقش را بر خودت واجب دانسته ای، و از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) درود فرستی و فرج آل محمد (علیه السلام) را زودتر برسانی و گشایش کا مرا با آن ها تعجیل فرمایی، و نیز فرج هر مؤمن و مؤمنه را زودتر بیاوری، به مهربانی ات ای مهربان ترین مهربانان.

25- شب دوازدهم ماه رمضان

و شاهد بر اهتمام به آن، دعایی است که در کتاب مزبور یاد شده که: اللهم انی اسألک بمقاعد العز من عرشک و منتهی الرحمة من کتابک، و باسمک الاعظم و کلماتک التامة التی لا یجاوزهن بر و لا فاجر فانک لا تبید و لا تنفذ ان تصلی علی محمد و آل محمد و تقبل منی و من جمیع المؤمنین و المؤمنات صیام شهر رمضان و قیامه و تفک رقابنا من النار. اللهم صل علی محمد و آل محمد واجعل قلبی بارا" و عملی سارا" و رزقی دارا" و حوض نبیک علیه و آله السلام لی قرارا" و مستقرا" و تعجل فرج آل محمد فی عافیة یا ارحم الراحمین(64)
خدایا! من از تو درخواست می کنم به پایگاه های عزت از عرش تو، و اوج رحمت از کتاب تو، و به اسم اعظم تو، و کلمات تمام یافته ات که هیچ نیک و بدی از حوزه آنها بیرون نیست، که به درستی تو را نیستی و پایانی نمی باشد، این که بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) درود فرستی و از من و تمام مردان و زنان باایمان روزه ماه رمضان و شب زنده داری های آن را بپذیری و ما را از آتش دوزخ برهانی. خداوندا! بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) درود فرست و دل مرا نیک و کارم را خشنود کننده و روزی ایم را پیوسته و فراخ گردان و حوض پیغمبرت - که بر او و خاندانش سلام باد - را قرارگاه من ساز و در کنار آن مرا مستقر فرمای و گشایش امر آل محمد (علیه السلام) را با عافیت زودتر برسان، ای مهربان ترین مهربانان.

26- روز سیزدهم ماه رمضان

دعای آن چنین است: اللهم انی ادینک بطاعتک و ولایتکت و ولایة محمد نبیک صلی الله علیه و آله و سلم، و ولایة امیرالمؤمنین علیه السلام حبیب نبیک، و ولایة الحسن و الحسین سبطی نبیک و سیدی شباب اهل الجنة، و ادینک یا رب بولایة علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و الحسن بن علی و سیدی و مولای صاحب الزمان، ادینک یا رب بطاعتهم و ولایتهم و بالتسلیم بما فضلتهم راضیا" غیر منر و لا مستکبرا" (متکبر) علی (معنی) ما انزلت فی کتابک. اللهم صل علی محمد و آل محمد وادفع عن ولیک و خلیفتک و لسانک والقائم بقسطک و المعظم لحرمتک و المعبر عنک والناطق بحکمک و عینک الناظرة و اذنک السامعه و شاهد عبادک و حجتک علی خلقک و المجاهد فی سبیلک و المجتهد فی طاعتک واجعلنی و والدی و ما ولدا و ولدی من الذین ینصرونه و ینتصرون به فی الدنیا و الاخرة، اشعب به صدعنا وارتق به فتقنا. اللهم امت به الجوار و دمدم بمن نصب له واقصم رؤوس الظلالة حتی لا تدع علی الارض منهم دیارا"(65)
بار الها! من تو را دینداری می کنم با اطاعتت و ولایتت و ولایت محمد پیامبرت (صلی الله علیه و آله و سلم)، و ولایت امیر مؤمنان (علیه السلام) دوست پیامبرت، و ولایت حسن و حسین دو نواده پیامبرت و دو سرور جوانان اهل بهشتت، و تو را دینداری می کنم ای پروردگار! به ولایت علی بن الحسین و محمد بن علی و جعفر بن محمد و موسی بن جعفر و علی بن موسی و محمد بن علی و علی بن محمد و حسن بن علی و آقا و مولایم صاحب الزمان (علیهم السلام) دینداری ات می کنم ای پروردگار! به اطاعت و ولایت ایشان و تسلیم بودن به آنچه آنان را برتری داده ای، با خشنودی بدون اینکه منکر باشم یا تکبر ورزم، به همانگونه که در کتابت نازل فرموده ای. بار الها! بر محمد و آل محمد (علیه السلام) درود فرست و از ولی و خلیفه و زبان گویایت و بپاخاسته (برای اجرای) دادگری ات و تعظیم کننده حرمتت و بازگوینده از سوی تو و گوینده حکم تو و چشم بیننده و گوش شنونده تو و گواه بندگانت و حجت تو بر خلقت و جهادگر در راهت و تلاشگر در طاعتت، هرگونه بلا را دفع کن و او را در امانت گم ناشدنی خویش قرار ده و با سپاهیان پیروزت تأیید فرمای و او را یاری نموده و از او حمایت کن و مرا و والدینم و آنچه متولد کرده اند و فرزندانم را از کسانی قرار ده که او را یاری می کنند و به او یاری می گیرند در دنیا و آخرت، پراکندگی مان را به او فراهم آور و جدایی های ما را به او منسجم گردان. ای خدا! به (ظهور) او ستم را بمیران و هرکس بستیزد نابودش ساز و سران گمراهی را پشت بشکن، تا این که احدی از آنها را روی زمین به جای نگذاری.