فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد دوم

سید محمد تقی موسوی اصفهانی سید مهدی حائری قزوینی‏

23- شب ششم ماه رمضان

از دعایی که در اقبال از کتاب محمد بن ابی قره نقل شده به دست می آید، دعا این است: اللهم لک الحمد و الیک المستکی، اللهم انت الواحد القدیم و الاخر الدائم و الرب الخالق و الدیان یوم الدین تفعل ما تشاء بلا معالبة، و تعطی من تشاء بلا من، و تمنع ما تشاء بلا ظلم، و تداول الایام بین الناس و یرکبون طبقا" عن طبق، اسألک یا ذا الجلال و الاکرام و العزة التی لا ترام، و اسألک یا الله، و اسألک یا رحمن، اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تجعل فرج آل محمد و فرجنا بفرجهم و تقبل صومی، و اسألک خیر ما ارجو منک و اعوذ بک من شر ما احذر، ان انت خذلت فبعد الحجة و ان انت عصمت فبتمام النعمة، یا صاحب محمد یوم حنین و صاحبه و مؤیده یوم بدر و خیبر والمواطن التی نصرت فیها نبیک علیه و آله السلام، یا مبیر الجبارین و یا عاصم النبیین! اسألک و اقسم علیک بحق یس و القرآن الحکیم و بحق طه و سایر القرآن العظیم ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تحسرنی عن الذنوب و الخطایا و ان تزیدنی فی هذالشهر العظیم تأییدا" تربط به علی جأشی و تسد به علی خلتی. اللهم انی ادرء بک فی نحور اعدائی لا اجد لی غیرک،ها انا بین یدیک فاصنع بی ما شئت لا یصیبنی الا ما کتبت لی انت حسبی و نعم الوکیل.(62)
پروردگارا! حمد مخصوص تو است و تنها به تو شکایت می آوریم. خدایا! تو یکتای قدیم و آخر دائم هستی، و پروردگار آفریننده و جزا دهنده روز قیامتی (که هیچ عملی را از خیر و شر وامگذاری) آنچه خواهی بی چون و چرا انجام می دهی و به هر که خواهی بدون منت می بخشی و هر چه را می خواهی بدون اینکه ستم کرده باشی منع می کنی و روزگار را بین مردم می گردانی و آنها در پی یکدیگر احوال گوناگون می یابند. از تو می خواهم ای صاحب جلال و و کرامت و عزتی که جوینده ای برایش نیست! و از تو می خواهم ای الله! و از تو می خواهم ای مهربان! از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) درود فرستی و اینکه فرج آل محمد (علیه السلام) را زودتر رسانی و گشایش امر ما را با فرج آنان تعجیل فرمایی و روزه ام را بپذیری. و از تو مسألت دارم بهترین چیزی را که از تو امیدوارم. و به تو پناه می برم از بدترین چیزی که از آن بر حذرم. اگر تو خوار کنی، پس از برپا نمودن حجت و دلیل است، و اگر حفظ فرمایی، پس به جهت تمام نمودن نعمت می باشد. ای یاور محمد (صلی الله علیه و آله و سلم) روز حنین و یاور و تأیید کننده اش در روز بدر و خیبر و جاهایی که در آنها پیغمبرت را یاری کردی - بر او و آل او سلام باد - ای نابود کننده ستمگران و ای حفظ کننده پیغمبران! و از تو می خواهم و تو را سوگند بحق یس و قرآن حکیم، و بحق طه و سایر (آیات) قرآن عظیم، اینکه بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) درود فرستی و مرا از گناهان و خطاها مصون داری و در این ماه بزرگ تأیید بیشتری به من بیفزایی که به آن اضطرابم را آرام سازی و کاستی هایم را جبران نمایی. خداوندا! من به (قدرت) تو بر گلوی دشمنانم می زنم برای خودم جز تو نمی یابم. اینک منم در پیشگاه تو، پس آنچه می خواهی با من کن، که جز آنچه تو بر من نوشته ای به من نرسد، تو مرا بسنده ای و بهترین وکیل هستی.

24- روز هشتم ماه رمضان

اهتمام به آن از دعایی که در اقبال روایت شده به دست می آید و دعا این است: اللهم انی لا اجد من اعمالی عملا" اعتمد لیه و اتقرب به الیک افضل من ولایتک و ولایة رسولک و آل رسولک الطیبین صلواتک عیله و علیهم اجمعین. اللهم انی اتقرب الیک بمحمد و آل محمد و اتوجه بهم الیک فاجعلنی عندک یا الهی بک و بهم وجیها" فی الدنیا والاخرة و من المقربین فانی قد رضیت بذلک منک تحفة و کرامة فانه لا تحفة و لا کرامة افضل من رضوانک واتنعم فی دارک مع اولیائک و اهل طاعتک. اللهم اکرمنی بولایتک واحشرنی فی زمرة اهل ولایتک. اللهم اجعلنی فی ودایعک التی لا تضیع و لا تردنی خائبا" بحقک و حق من اوجبت حقه علیک، و اسألک ان تصلی علی محمد و آل محمد و تعجل فرج آل محمد و فرجی معهم و فرج کل مؤمن و مؤمنة برحمتک یا ارحم الراحمین(63)
خدایا! من از کارهایم عملی که بر آن تکیه کنم و به آن به سوی تو تقرب جویم، نمی یابم که از ولایت تو و ولایت (دوستی و پیروی) فرستاده ات و خاندان پاک فرستاده ات (صلی الله علیه و آله و سلم) باشد. خدایا! من به درگاه تو به محمد و آل محمد (علیهم السلام) تقرب می جویم و به آنها به سوی تو روی می آورم، پس مرا نزد خود، ای خدای من! به حق خودت و به حق آنها!در دنیا و آخرت با قدر و منزلت قرار ده و از نزدیکان درگاهت به شمار آور، که به درستی من راضی ام که آن را از تو هدیه و گرامیداشتی بگیرم، چون که هیچ تحفه و گرامیداشتی بهتر از رضا و خشنودی تو و برخورداری از نعمت ها در سرای (ابدی) تو با دوستان و اهل اطاعتت نیست. خداوندا! مرا به ولایت خویش گرامی بدار و در شمار اهل ولایتت محشور گردان. خدایا! مرا در بین سپرده های خودت که گم نمی شوند قرار ده و مرا ناامید برمگردان، به حق خودت و حق هر آن که حقش را بر خودت واجب دانسته ای، و از تو می خواهم که بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) درود فرستی و فرج آل محمد (علیه السلام) را زودتر برسانی و گشایش کا مرا با آن ها تعجیل فرمایی، و نیز فرج هر مؤمن و مؤمنه را زودتر بیاوری، به مهربانی ات ای مهربان ترین مهربانان.

25- شب دوازدهم ماه رمضان

و شاهد بر اهتمام به آن، دعایی است که در کتاب مزبور یاد شده که: اللهم انی اسألک بمقاعد العز من عرشک و منتهی الرحمة من کتابک، و باسمک الاعظم و کلماتک التامة التی لا یجاوزهن بر و لا فاجر فانک لا تبید و لا تنفذ ان تصلی علی محمد و آل محمد و تقبل منی و من جمیع المؤمنین و المؤمنات صیام شهر رمضان و قیامه و تفک رقابنا من النار. اللهم صل علی محمد و آل محمد واجعل قلبی بارا" و عملی سارا" و رزقی دارا" و حوض نبیک علیه و آله السلام لی قرارا" و مستقرا" و تعجل فرج آل محمد فی عافیة یا ارحم الراحمین(64)
خدایا! من از تو درخواست می کنم به پایگاه های عزت از عرش تو، و اوج رحمت از کتاب تو، و به اسم اعظم تو، و کلمات تمام یافته ات که هیچ نیک و بدی از حوزه آنها بیرون نیست، که به درستی تو را نیستی و پایانی نمی باشد، این که بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) درود فرستی و از من و تمام مردان و زنان باایمان روزه ماه رمضان و شب زنده داری های آن را بپذیری و ما را از آتش دوزخ برهانی. خداوندا! بر محمد و آل محمد (علیهم السلام) درود فرست و دل مرا نیک و کارم را خشنود کننده و روزی ایم را پیوسته و فراخ گردان و حوض پیغمبرت - که بر او و خاندانش سلام باد - را قرارگاه من ساز و در کنار آن مرا مستقر فرمای و گشایش امر آل محمد (علیه السلام) را با عافیت زودتر برسان، ای مهربان ترین مهربانان.