فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد دوم

سید محمد تقی موسوی اصفهانی سید مهدی حائری قزوینی‏

13- روز جمعه

در تمام ساعتهای آن بطور عموم و به خصوص پس از نماز صبح و هنگام ظهر و هنگام رفتن به مسجد و بعد از نماز عصر و در قنوت نماز ظهر آن روز و در قنوت نماز جمعه و در خطبه نماز جمعه و در آخرین ساعت روز جمعه، گواه بر آنچه گفتیم آن است که دعا برای آن حضرت در آن اوقات مخصوص از امامان معصوم (علیهم السلام) وارد شده است:

الف) بعد از نماز صبح:

در بحار دعای طولانی ای هست که در کتاب ابواب الجنات فی آداب الجمعات آن را آورده ایم، و آن دعای شریفی است که سزاوار است بر آن مداومت گردد و محل شاهد از آن این عبارتها است: اللهم و کن لولیک فی خلقک ولیا" و حافظا" و قائدا" و ناصرا" حتی تسکنه ارضک طوعا" و تمتعه منها (فیها) طویلا" و تجعله و ذریته فیها الائمة الوارثین، واجمع له شمله و اکمل له امره واصلح له رعیته و ثبّت رکنه وافرغ الصبر (النصر) منک علیه حتی ینتقم فیشتفی و یشفی حزازات قلوب نغلة و حرارات صدور و غرة و حسرات انفس ترحة من دماء مسفوکة و ارحام مقطوعة و طاعة مجهولة قد احسنت الیه البلاء و وسعة علیه الآلاء و أتممت علیه النعماء فی حسن الحفظ منک له. اللهم اکف هول عدوه و انسهم ذکره و أرد من أراده و کد من کاده وامکر بمن مکر به واجعل دائرة السوء علیهم... و در آخر آن آمده: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اگر می توانی هزار مرتبه بگو.
بار الها! و برای ولی خود در بین خلایقت (امام قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)) سرپرست و نگهدار و پیشوا و یاور بوده باش تا او را بر سراسر زمین، فرمانروای مطاع گردانی و دورانی دراز او را از آن (در آن) بهره مند سازی و او و ذریه اش را در آن رهبران وارث قرار دهی و پراکندگی اش را جمع فرمای و امر (حکومتش) را کامل گردان و رعیتش را برای وی فراهم ساز و شوکتش را استوار کن و صبر و بردباری از سوی خودت بر او فرو ریز، تا انتقام گرفته و دلش آرام یابد و دردهای قلوب کینه گرفته ای را شفا بخشد و داغهای سینه های گداخته را سرد گرداند و حسرت جانهای اندوه بار را پایان دهد، از جهت خونهای به ناحق ریخته شده و پیوندهای گسسته و طاعت مجهول ماند (جهل و بی خبری از وجوب اطاعت امامان بر حق (علیهم السلام)) گرفتاری را بر او نیکو گردانیدی و مواهب خویش را بر او گستردی و نعمتهایش را بر او تمام نمودی با نگهداری نیکویت نسبت به او. خداوندا! هراس از دشمن را از او دور گردان و یادش را از خاطره آنان (دشمنان) محو ساز و هر آنکه برای او بدی خواهد با او بدی کن و هر که برای او حیله می کند با آن فرد حیله کن و بدی برای ایشان قرار ده.
می گویم: به شهادت روایاتی که سابقا" آوردیم گشایش امر امامان (علیهم السلام) و بلکه فرج تمام اولیای خداوند فقط با فرج و ظهور آن حضرت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) انجام می گردد، اضافه بر این پیشتر آوردیم که مستحب است هر روز بعد از نماز صبح و نماز ظهر گفته شود: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.

ب) هنگام زوال ظهر:

شاهد بر این مطلب، حدیث شریفی است که در مکرمت بیست و سوم روایت آوردیم مشتمل بر اینکه: حضرت خاتم النبیین و ائمه معصومین (علیهم السلام) هنگام زوال جمعه برای امر قیام حضرت مهدی (عجل الله تعالی فرجه الشریف) دعا می کنند.