فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد دوم

سید محمد تقی موسوی اصفهانی سید مهدی حائری قزوینی‏

12- شب جمعه

تأکید و اهتمام دعا برای امام منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در آن از چند مطلب استفاده می شود:
یکم: اختصاص روز جمعه به آن حضرت از چند جهت که ان شاء الله تعالی به آن ها اشاره خواهیم کرد، بنابراین شایسته است که در شب آن، برای آن جناب دعا شود.
دوم: شب جمعه، شب عرضه شدن اعمال می باشد، بنا به روایتی که مؤلف کتاب لطائف المعارف آورده است.
سوم: در بعضی از کتابهای معتبر شیعه امامیه روایت آمده که از جمله اعمال شب جمعه آن است که صد بار گفته شود: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین(46) و شیخ ابو جعفر طوسی (رحمة الله) در کتاب مختصر المصباح هنگام یادآوری وظایف شب جمعه گوید: و بر پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین دورد می فرستی: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین صد بار یا آنقدر که امکان داشته باشد.
چهارم: آنچه حاجی نوری در کتاب النجم الثاقب نقل کرده که خواندن دعای ندبه در شب جمعه - همچون صبح جمعه - مستحب است(47).
پنجم: اخباری که سفارش و تأکید و ترغیب دارند که شب جمعه دعا شود، به ضمیمه آنچه در استحباب مقدم داشتن مؤمن مولایش را در دعا دلالت دارند.
ششم: فحوای روایاتی که در مورد امر کردن به دعا برای مؤمنین و مؤمنات در آن شب رسیده این است که آن حضرت (علیه السلام) از همه مؤمنین سزاوارتر است که درباره اش دعا کنند.

13- روز جمعه

در تمام ساعتهای آن بطور عموم و به خصوص پس از نماز صبح و هنگام ظهر و هنگام رفتن به مسجد و بعد از نماز عصر و در قنوت نماز ظهر آن روز و در قنوت نماز جمعه و در خطبه نماز جمعه و در آخرین ساعت روز جمعه، گواه بر آنچه گفتیم آن است که دعا برای آن حضرت در آن اوقات مخصوص از امامان معصوم (علیهم السلام) وارد شده است:

الف) بعد از نماز صبح:

در بحار دعای طولانی ای هست که در کتاب ابواب الجنات فی آداب الجمعات آن را آورده ایم، و آن دعای شریفی است که سزاوار است بر آن مداومت گردد و محل شاهد از آن این عبارتها است: اللهم و کن لولیک فی خلقک ولیا" و حافظا" و قائدا" و ناصرا" حتی تسکنه ارضک طوعا" و تمتعه منها (فیها) طویلا" و تجعله و ذریته فیها الائمة الوارثین، واجمع له شمله و اکمل له امره واصلح له رعیته و ثبّت رکنه وافرغ الصبر (النصر) منک علیه حتی ینتقم فیشتفی و یشفی حزازات قلوب نغلة و حرارات صدور و غرة و حسرات انفس ترحة من دماء مسفوکة و ارحام مقطوعة و طاعة مجهولة قد احسنت الیه البلاء و وسعة علیه الآلاء و أتممت علیه النعماء فی حسن الحفظ منک له. اللهم اکف هول عدوه و انسهم ذکره و أرد من أراده و کد من کاده وامکر بمن مکر به واجعل دائرة السوء علیهم... و در آخر آن آمده: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم اگر می توانی هزار مرتبه بگو.
بار الها! و برای ولی خود در بین خلایقت (امام قائم (عجل الله تعالی فرجه الشریف)) سرپرست و نگهدار و پیشوا و یاور بوده باش تا او را بر سراسر زمین، فرمانروای مطاع گردانی و دورانی دراز او را از آن (در آن) بهره مند سازی و او و ذریه اش را در آن رهبران وارث قرار دهی و پراکندگی اش را جمع فرمای و امر (حکومتش) را کامل گردان و رعیتش را برای وی فراهم ساز و شوکتش را استوار کن و صبر و بردباری از سوی خودت بر او فرو ریز، تا انتقام گرفته و دلش آرام یابد و دردهای قلوب کینه گرفته ای را شفا بخشد و داغهای سینه های گداخته را سرد گرداند و حسرت جانهای اندوه بار را پایان دهد، از جهت خونهای به ناحق ریخته شده و پیوندهای گسسته و طاعت مجهول ماند (جهل و بی خبری از وجوب اطاعت امامان بر حق (علیهم السلام)) گرفتاری را بر او نیکو گردانیدی و مواهب خویش را بر او گستردی و نعمتهایش را بر او تمام نمودی با نگهداری نیکویت نسبت به او. خداوندا! هراس از دشمن را از او دور گردان و یادش را از خاطره آنان (دشمنان) محو ساز و هر آنکه برای او بدی خواهد با او بدی کن و هر که برای او حیله می کند با آن فرد حیله کن و بدی برای ایشان قرار ده.
می گویم: به شهادت روایاتی که سابقا" آوردیم گشایش امر امامان (علیهم السلام) و بلکه فرج تمام اولیای خداوند فقط با فرج و ظهور آن حضرت (عجل الله تعالی فرجه الشریف) انجام می گردد، اضافه بر این پیشتر آوردیم که مستحب است هر روز بعد از نماز صبح و نماز ظهر گفته شود: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.