فهرست کتاب


مکیال المکارم (در فوائد دعا برای حضرت قائم (علیه السلام) / جلد دوم

سید محمد تقی موسوی اصفهانی سید مهدی حائری قزوینی‏

10- آخرین ساعت از هر روز

باید توجه داشت که روز به دوازده قسمت تقسیم می شود و هر قسمت را یک ساعت نامیده اند که هر ساعت آن منسوب به یکی از امامان بر حق (علیه السلام) است، و به جهت توسل و عرض حاجت به آن امامی که ساعت منسوب به او است دعای مخصوصی دارد، این دعا را علمای نیکوکار ما در کتابهایی که برای بیان اعمال شب و روز تألیف نموده اند آورده اند، و یاد آور شده اند که ساعت آخر به امام عصر و پیشوای غایب از نظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) اختصاص دارد و این دعا را برای آن ساعت ذکر کرده اند: یا من توحد بنفسه عن خلقه، یا من غنی عن خلقه بصنعه، یا من عرف نفسه خلقه بلطفه، یا من سلک بأهل طاعته مرضاته، یا من اعان اهل محبته علی شکره، یا من منّ علیهم بدینه و لطف لهم بنائله، اسألک بحق ولیک الخلف الصالح بقیتک فی ارضک المنتقم لک من اعدائک و اعداء رسولک و بقیة آبائه الصالحین محمد بن الحسن و اتضرع الیک به و اقدمه بین یدی حوائجی و رغبتی الیک ان تصلی علی محمد و آل محمد، و ان تفعل بی کذا و کذا و ان تدرکنی و تنجینی مما اخاف و احذر و البسنی به عافیتک و عفوک فی الدنیا و الاخرة، و کن له ولیا" و حافظا" و ناصرا" و قائدا" و کالئا" و ساترا" حتی تسکنه ارضک طوع" و تمتعه فیها طویلا" یا ارحم الراحمین، و لا حول و لا قوة الا بالله العلی العظیم، فسیکفیکهم الله و هو السمیع العلیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد اولی الامر الذین امرت بطاعتهم، و اولی الارحام الذین امرت بصلتهم، و ذوی القربی الذین امرت بمودتهم، و الموالی الذین امرت بعرفان حقهم، و اهل البیت الذین اذهبت عنهم الرجس و طهرتهم تطهیرا" ان تصلی علی محمد و آل محمد و ان تفعل بی کذا و کذا(41)
ای آن که به خود از خلقش یگانه است! ای (خدایی) که به صنع خویش از آفریدگانش بی نیاز است! ای آن که از روی لطف خود را به خلقش شناسانید! ای آن که اهل طاعتش را به راهی که رضای او است برد! ای آن که اهل محبتش را بر شکرش یاری فرمود! ای کسی که بر آنها با فرستادن دینش منت نهاد و با بخشندگی اش به آنان لطف کرد! از تو می خواهم به حق ولی ات، خلف صالح بازمانده تو در زمینت و منتقم برای تو از دشمنانت و دشمنان فرستاده ات و سایر پدران صالحش، -محمد بن الحسن- و به سوی تو به او زاری می نمایم و او را به پیشگاه تو برای درخواست حوایج و خواسته هایم پیش می آورم این که بر محمد و آل محمد درود فرستی و با من چنین و چنان(42) نمایی و مرا دریابی و از آنچه می ترسم و دوری می جویم نجات دهی، به حق او جامه عافیت و گذشتت را در دنیا و آخرت بر من بپوشانی و او را ولی و نگهدار و یار و پیشوا و حمایت کننده و پوشاننده باش تا (وقتی که) او را در زمینت با طوع و رغبت سکونت (و حکومت) دهی و مدتی طولانی او را در زمین بهره مند سازی، ای مهربان ترین مهربانان! و هیچ جنبش و توانایی نیست مگر به خدای بزرگ با عظمت. پس خداوند از (شر و اذیت) آنها (دشمنان) شما را در امان می دارد که او شنوای دانا است، خدایا درود فرست بر محمد و آل محمد، والیان امرت که دستور داده ای اطاعت شوند و اهل رحم (خویشاوندان نزدیک) که امر فرموده ای (مردم) پیوندشان را حفظ کنند و ذوی القربی (نزدیکان و خاصان پیغمبر) که حکم کرده ای به مودتشان، و آقایانی که دستور داده ای حقشان شناخته شود و اهل البیت که پلیدی را از آنان دور ساخته ای و آنها را کاملا" پاک نموده ای (از تو می خواهم) این که بر محمد و آل محمد درود فرستی و در حق من چنین و چنان کنی(43).

11- روز پنج شنبه

شاهد بر اهتمام در آن به دعا کردن برای تعجیل فرج مولایمان صاحب الزمان (علیه الصلاة و السلام) روایتی است که سید ابن طاووس در کتاب جمال الاسبوع آورده: و از وظایف روز پنج شنبه این که مستحب است انسان بر پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) هزار بار صلوات بفرستد، و مستحب است که بگوید: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم؛ خدایا بر محمد و آل محمد درود فرست و گشایش امر حکومتشان را زودتر برسان. وی افزوده: و در روایت دیگری است که: صد بار می گویی که فضیلت بسیار دارد: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین
بار خدایا! بر محمد و آل محمد درود فرست و فرج آنها را زودتر برسان و دشمنانشان را از جن و انس از اولین و آخرین هلاک گردان(44).
و نیز شاهد بر این مطلب است آن که در اخبار آمده: روز پنج شنبه کارها بر پیغمبر و امامان معصوم (علیهم السلام) عرضه می شود، و در بعضی از آن اخبار است که: امام برای دوستان خودش دعا می کند.
می گویم: پس شایسته است که شخص مؤمن در برابر احسان مولایش همان طور رفتار کند و در دعا کردن به آن بزرگوار اقتدا کند و اخبار عرضه اعمال بر پیغمبر و امامان بسیار است که در اصول کافی و بصائر الدرجات و تفسیر البرهان و کتاب های دیگر(45) آمده، از بیم طولانی شدن مطلب از ذکر آنها خودداری کردیم.

12- شب جمعه

تأکید و اهتمام دعا برای امام منتظر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) در آن از چند مطلب استفاده می شود:
یکم: اختصاص روز جمعه به آن حضرت از چند جهت که ان شاء الله تعالی به آن ها اشاره خواهیم کرد، بنابراین شایسته است که در شب آن، برای آن جناب دعا شود.
دوم: شب جمعه، شب عرضه شدن اعمال می باشد، بنا به روایتی که مؤلف کتاب لطائف المعارف آورده است.
سوم: در بعضی از کتابهای معتبر شیعه امامیه روایت آمده که از جمله اعمال شب جمعه آن است که صد بار گفته شود: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین(46) و شیخ ابو جعفر طوسی (رحمة الله) در کتاب مختصر المصباح هنگام یادآوری وظایف شب جمعه گوید: و بر پیغمبر (صلی الله علیه و آله و سلم) چنین دورد می فرستی: اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم و اهلک عدوهم من الجن و الانس من الاولین و الاخرین صد بار یا آنقدر که امکان داشته باشد.
چهارم: آنچه حاجی نوری در کتاب النجم الثاقب نقل کرده که خواندن دعای ندبه در شب جمعه - همچون صبح جمعه - مستحب است(47).
پنجم: اخباری که سفارش و تأکید و ترغیب دارند که شب جمعه دعا شود، به ضمیمه آنچه در استحباب مقدم داشتن مؤمن مولایش را در دعا دلالت دارند.
ششم: فحوای روایاتی که در مورد امر کردن به دعا برای مؤمنین و مؤمنات در آن شب رسیده این است که آن حضرت (علیه السلام) از همه مؤمنین سزاوارتر است که درباره اش دعا کنند.