فهرست کتاب


عصر ظهور

علی کورانی عباس جلالی‏

غربیان به اسلام می گروند

شکست فاحش غربیها در فلسطین و سرزمین شام بدست حضرت مهدی(ع) تأثیر فراوانی بر ملل غرب و آینده آن خواهد داشت و بی تردید نفوذ کلمه و قدرت، در غرب، از آن مسیح و مهدی(ع) و از آن موج مردمی پشتیبان آن بزرگوار، از بین ملتهای غربی می باشد که همین موج نیروهای انسانی عهده دار براندازی حکومت های کفر پیشه و برپایی حکومت هایی است که با دولت حضرت مهدی(ع) اعلام همبستگی می نمایند.
به بیان روایات، در منابع شیعه و سنی، مهدی(ع) رهسپار غرب شده و باتفاق یارانش شهر بزرگ روم را فتح می کند برخی از این روایات می گویند: وی بهمراه یارانش با گفتن تکبیر آنها را فتح می نماید.
قسطنطنیه و روم و سرزمین چین را می گشاید.(401)
و نیز آمده است:
او رهسپار سرزمین روم شده و به اتفاق یارانش شهر بزرگ روم را آزاد می کند.(402)
همچنین آمده است:
شهر روم که مهدی(ع) آنرا فتح می کند که ظاهراً مرکز و کانون سرزمین روم است.(403)
و از امام صادق(ع) نقل شده است که فرمود:
آنگاه رومیان بدست آن حضرت اسلام می آورند و امام(ع) برای آنان مسجدی بنا می کند و مردی از یارانش را جانشین و نماینده خود قرار می دهد و باز می گردد.(404)
از عکرمه و سعید بن جبیر در تفسیر این گفته خداوند که الهم فی الدنیا خزی نقل شده است که گفت:
شهری در روم است که آزاد می گردد.(405)
و نیز آمده است:
شهری رومی را با تکبیر هفتاد هزار تن از مسلمانان آزاد می سازد.(406)

سیمای حکومت جهانی امام مهدی (ع)

مقدمه

آیات و روایات روشنگر و نوید بخش ظهور امام مهدی (ع) دلالت می کند که مأموریت الهی آن حضرت بسیار سترگ و دارای ابعادی مختلف و اهدافی بسیار والاست. این أمر اقدامی است گسترده که زندگی بشریت را در زمین دگرگون می سازد و فصل نوینی را به تمام معنا به روی انسانیت می گشاید.
حتی اگر مأموریت آن حضرت منحصر به زنده کردن اسلام از نو و برپایی تمدن عادلانه و الهی و پرتوافشانی آن بر جهان باشد کافی است، اما علاوه بر این همه، ترقی و تکامل زندگی بشر را از لحاظ مادی در عصر خود و بعد از آن به گونه ای تأمین خواهد کرد که با مراحل گذشته، هر چند که مترقی و پیشرفته بوده قابل مقایسه نخواهد بود.
و نیز، رسالت تحقق بخشیدن سطحی مهم در گشایش و راهیابی به ژرفای هستی و جهان بالا و اهل آن است، که خود مقدمه ای است برای راه یابی و یکپارچگی کاملی که با برپائی قیامت و رستاخیز آخرت، بین عالم غیب و شهود حکمفرما می شود.
و اینک شمه ای از ابعاد این رسالت را به تناسب گنجایش این کتاب بیان می کنیم.