فهرست کتاب


عصر ظهور

علی کورانی عباس جلالی‏

کشمکش بر سر قدرت بین اصهب و ابقع

از امام باقر(ع) نقل شده است که فرمود:
در آن سال در تمام سرزمین های ناحیه مغرب اختلاف بسیار خواهد بود نخستین زمینی که ویران می شود شام است، هواداران درفش های سه گانه طرفداران اصهب، لشکریان ابقع و سپاه سفیانی، با یکدیگر اختلاف می کنند.(110)
بنظر می رسد که ابقع فرمانروا، (یعنی کسی که نقطه سیاه و سفید در چهره دارد) در فرمانروائی شام از رقیبش اصهب یعنی (زرد چهره) سابقه دارتر است، زیرا روایات خاطرنشان می سازد که قیام اصهب از خارج پایتخت یا مرکز بوجود می آید و وی بر سر استیلای بر آن شکست می خورد.. در حالیکه ابقع قدرتمند اصلی و یا انقلاب گری است که تا اندازه ای پیروز می شود و اصهب به رقابت با او برخاسته و از خارج پایتخت بر او حمله ور می شود اما هیچکدام نمی توانند بر دیگری پیروزی قطعی را بدست آورند، از این رو سفیانی از این فرصت استفاده نموده و از خارج پایتخت دست به یورش می زند و هر دوی آنها را تارومار می کند احتمالاً اصهب غیر مسلمان است زیرا برخی از روایات او را با صفت علج که معمولاً وصف کفار است تعریف نموده است.
چنانکه بنظر می رسد، مروانی، که در منابع درجه اول همچون کتاب غیبت نعمانی از او یاد شده است همان ابقع است و زمامداری بعنوان رقیب سفیانی محسوب نمی گردد.
اما گرایش سیاسی ابقع و اصهب، از روایاتی که آن دو را نکوهش نموده است بر می آید که آنها مخالف و دشمن اسلام و طرفدار هواداران دشمنان اسلام و کفار می باشند و از روایت بعدی استفاده می شود که اصهب هوادار روس (ترکان) می باشد.
وقتی آن کافر، اصهب قیام کند و اقامت در پایتخت یا مرکز بر او دشوار شود طولی نمی کشد که او کشته می شود و آنگاه ترکان فرمانروای آن حکومت می گردند.(111)
چنانچه این روایت صحیح باشد بواسطه ضعف ابقع که طرفدار غرب است، در اندک مدتی روس ها با نفوذ خود بر آنان چیره خواهند شد آنگاه غربی ها و یهودیان برای اعاده سلطه خویش بر سایر سرزمینها برای جنبش سفیانی هم پیمان خود برنامه ریزی می کنند، که بیان خواهیم کرد.
بنابراین، معنای اختلاف و درگیری دو گروه نظامی در سرزمین شام که در روایات آمده است اختلاف دو زمامدار و نماینده رومیان و ترکها یعنی غربیها و روس هاست که بین آنها درگیری و رقابت شدیدی بر سر زمامداری منطقه بوجود می آید بگونه ای که نیروهای خود را بدآنجا گسیل داشته و منجر به جنگ می شود. در همان روایت پیشین از امام باقر(ع) آمده است که به جابر جعفی فرمود:
پیوسته بر جای خود باش و دست و پای مجنبان تا علامتهایی را که برای تو بیان می کنم مشاهد کنی: اختلاف در بین خاندان فلان و پیدایش ندا کننده ای که از آسمان پیام می دهد و این صدا از ناحیه دمشق شنیده می شود و مژده ظهور حضرت مهدی(ع) را می دهد و فرو رفتن آبادی ای از شام که آن را جابیه نامند و هواداران ترکها روی آورده تا در جزیره فرود آیند و خوارج روم در رمله مستقر خواهند شد در آن سال در هر نقطه ای از زمین از ناحیه غرب اختلاف و درگیری وجود دارد نخستین سرزمینی که نابود می شود شام است و میان سه لشکر اصهب و ابقع و سفیانی اختلاف ایجاد می شود.
مراد از نزاع و اختلاف بین خاندان فلان، چنانکه در مبحث حرکت ظهور از آن آگاه خواهید شد، اختلاف و کشمکش بین اعضاء خاندان حاکم بر حجاز قبل از ظهور حضرت مهدی(ع) می باشد.
و صدایی که از ناحیه دمشق می آید همان پیام آسمانی است که مردم تصور می کنند از جانب شام یا غرب می آید. و یا اینکه برای مردم عراق اینگونه جلوه می کند. زیرا گفتگوی آن حضرت (امام باقر)(ع) با جابر جعفی کوفی است و عبارت آن چنین است:
آن صدا (پیام آسمانی) از جانب دمشق به گوش می رسد.
نکته قابل ملاحظه در این روایت آوردن عبارت برادران - حامیان ترک و از دین برگشتگان رومی است که تفسیر ترکان را به روس ها تأیید می کند.
در روایتی دیگر چنین آمده است:
گروه شورش کننده ای از جانب ترکان خروج می کند و در پی آن فتنه روم رخ می دهد..(112)
که خروج این دسته از خوارج را از جانب ترکان بیان کرده است.
خیلی روشن است که هر کسی در روایات مربوط به کشمکش و نزاع بین ابقع و اصهب و بر سر به قدرت رسیدن در این برهه و نیز بین آن دو و سفیانی و حضور نیروهای مغربی و ایرانی در سرزمین شام مطالعه کند.. در می یابد که تمام این حوادث ارتباط و پیوستگی محکمی با حرکت ابرقدرتها و اختلافات آنها و حکام دست نشانده آنان و ایستادگی امت در برابر آنها دارد.
اینک به روایتی اشاره می کنیم که درباره سه گروه که در شام با یکدیگر اختلاف پیدا می کنند وارد شده است که آن گروهها عبارتند از: لشکریان حسنی و اموی و نیروهای قیس. و سفیانی با آمدن خود آنها را شکست می دهد، این روایت در بحار از امام صادق(ع) چنین روایت شده است:
ای سدیر!: همواره در خانه باش، همچون گلیم فرش شده آن و آرامش گزین همچون شب و روز، پس همینکه سفیانی خروج کرد بسوی ما کوچ کن ولو با پای پیاده. گفتم: فدایت شوم آیا پیش از آن چیزی هست؟ فرمود: بلی و با سه انگشت دست خود به شام اشاره نمود و فرمود: در شام سه درفش (لشکر) حسنی، اموی و قیس جمع می شوند در حالیکه با یکدیگر اختلاف دارند، ناگاه سفیانی خروج می کند و آنها را همچون کشتزار درو می کند و من هرگز نظیر این را ندیده ام.
قبول این روایت مشکل است، زیرا با روایات زیادی که گروههای سه گانه را تعیین می کند و آنها را مربوط به ابقع و اصهب و سفیانی می داند در تعارض است بعلاوه مرحوم کلینی در کافی ج 8، ص 264 این روایت را فقط تا ولو با پای پیاده نقل کرده است. و احتمال می رود این قسمت آخر اضافه و یا تفسیری از بعضی راویان باشد که با اصل روایت در آمیخته است... تا آخر.
و بر فرض صحت آن، باید درفش حسنی با حسینی اشتباه شده باشد که همان درفش خراسانیان و یاوران درفش های سیاه است و چنانکه سابقاً گفتیم نیروهای آنها با قوای مغربی در شام خواهند بود و درفش اموی همان درفش اصهب است و درفش قیس همان درفش ابقع که تعدادی از روایات ارتباط او را با مصر بیان می کند. بلکه برخی از آن روایات نشانگر این است که وی حرکت خود را از مصر آغاز می کند و یا اینکه از اهالی مصر و از قبیله قیس می باشد.. همانگونه که روایاتی وجود دارد که خاطر نشان می سازد، سفیانی بر مصر حکمرانی می کند.. و الله العالم.
همچنین روایت دیگری است که می گوید:
مردی از بنی هاشم فرمانروائی می کند و بنی امیه را بقتل می رساند بگونه ای که جز اندکی از آنها را باقی نمی گذارد و غیر ایشان را نمی کشد، آنگاه مردی از بنی امیه خروج می کند و در برابر هر مردی دو مرد را می کشد به طوری که جز زنان کسی را باقی نمی گذارد در این هنگام حضرت مهدی(ع) ظهور می کند.(113)
اما این روایت قلمرو حکومت این مرد هاشمی را قبل از سفیانی است مشخص نمی سازد که آیا حجاز است یا عراق.. و اگر روایات، قلمرو حکومت را سرزمین شام می داند باید پیش از ابقع باشد، چرا که روایات همداستانند بر اینکه سفیانی علیه وی و اصهب قیام می کند و آن دو را بقتل می رساند و احادیث آن دو را از دشمنان اهل بیت و شیعیان ایشان توصیف می کند.

جنبش سفیانی

سفیانی از شخصیتهای بارز در نهضت حضرت مهدی (علیه السلام) است. او دشمن سرسخت و رویاروی آن حضرت می باشد، هر چند که امام (علیه السلام) در حقیقت با نیروهای کافری که از سفیانی پشتیبانی می کنند روبروست، چنانکه آشنا خواهید شد.
روایات تصریح کرده است که خروج سفیانی از وعده های حتمی خداوند است، از امام زین العابدین (علیه السلام) روایت شده است که فرمود:
امر قائم از سوی خداوند حتمی است و امر سفیانی نیز از جانب خداوند قطعی می باشد و قائم ظهور نمی کند مگر پس از آمدن سفیانی(114)
روایات مربوط به سفیانی متواتر اجمالی است(115) و پاره ای از آنها متواتر لفظی است(116) و اینک ما شمه ای از چگونگی شخصیت و جنبش او را ذکر کرده سپس به ارائه اخبار آن بطور پیوسته، آنطور که روایات نقل کرده اند می پردازیم.

بیوگرافی سفیانی

بین دانشمندان اسلامی اتفاق نظر است که وجه تسمیه او به سفیانی به خاطر نسبت داشتن با ابوسفیان است، چرا که وی از تبار ابوسفیان بشمار می آید، همانگونه که فرزند زن جگرخوار نیز می باشد به علت نسبت وی با جده اش هند زن ابوسفیان که در جنگ احد وقتی حمزه سیدالشهداء به شهادت رسید هند کوشید تا جگر حمزه را از فرط کینه بدندان بکشد.
از امیرمؤمنان علی (علیه السلام) نقل شده است که فرمود:
فرزند هند جگرخوار از وادی یابس (دره خشک) خروج می کند. او مردی است چهارشانه و بدقیافه، دارای سری بزرگ، بر صورت او اثر آبله پیداست وقتی او را می بینی پنداری که یک چشم دارد، نامش عثمان و پدرش عیینه (عنبسه - نسخه بدل) او از فرزندان ابوسفیان است وارد سرزمین قرار و معین (با آرامش و آبی گوارا) می شود و بر بالای منبر آنجا قرار می گیرد.(117)
میان شیعه معروف است که او از اولاد عنبسه پسر ابوسفیان است و شاید از این رو آن را عیینه دانسته اند که کلمه عیینه در روایت با عنبسه اشتباه شده است. و در روایتی دیگر که شیخ طوسی آن را روایت کرده است وی را از فرزندان عتبه پسر ابوسفیان یاد می کند.(118) و فرزندان ابوسفیان پنج نفرند: عتبه، معاویه، یزید، عنبسه و حنظله.
ولی در یکی از نامه های امیرمؤمنان (علیه السلام) به معاویه، بطور صریح آمده است که سفیانی از فرزندان معاویه است.
ای معاویه، مردی از فرزندان تو، بدخوی و ملعون و سبک مغز و ستمکار و واژگون دل و سختگیر و عصبانی است. خداوند رحمت و مهر را از قلب او برده است دائی های او همچون سگ خون آشام اند. گوئیا من، هم اینک او را می بینم اگر می خواستم او را نام می بردم و توصیف می کردم که او پسری چند ساله است، لشکری به سوی مدینه گسیل می دارد. آنها وارد مدینه می شوند و بیش از اندازه دست به کشتار و فحشاء می زنند در این حال مردی پاک و پرهیزکار از آنها فرار می کند، کسی که زمین را از عدل و داد سرشار خواهد ساخت همانگونه که از ظلم و ستم لبریز شده است و من نام او را می دانم و می دانم که در آن روز چند سال دارد و نشانه اش چیست.
از امام باقر (علیه السلام) نقل شده است که فرمود:
او از فرزندان خالد پسر یزید پسر ابوسفیان است(119)
و ممکن است جدش عنبسه یا عتبه یا عیینه یا یزید از نسل معاویه پسر ابوسفیان باشد که در این صورت اشتباه، برطرف می شود.
و مشهور نزد علمای سنت این است که نام وی عبدالله است و در نسخه خطی ابن حماد ص 74 نامش عبدالله پسر یزید است و نیز در روایتی از منابع ما نام او عبدالله آمده است(120) ولی همچنانکه گفتیم، مشهور این است که نام او عثمان است.