فهرست کتاب


عصر ظهور

علی کورانی عباس جلالی‏

سخن ناشر:

مسئله ظهور یک انسان کامل و الهی در همه ادیان بطور اعم و در اسلام بطور اخص از چنان تأکید و اهمیتی برخوردار است که حتی مفتیان درباری حجاز درباره منکر مهدویت حکم ارتداد را جاری می کنند. لذا تنها مشکلی که وجود دارد معرفتی یک شخص خاص می باشد که شیعه با اتکا به ادله و اسناد بسیار این مهم را انجام داده است.
اما آنچه که بعد از اثبات وجود، حیات و نسب آن حضرت حائز اهمیت است، اهداف و اعمال آن وجود مقدس در دوران ظهور است که در این رابطه احادیث و اشارات بسیاری از سوی فرق مختلف اسلامی به عصر حاضر رسیده است و حاوی اطلاعات مختلفی از آراء و افکار مردم عصر ظهور و سرزمینهایی است که مستقیماً در معرض کشمکشهای این انقلاب قرار می گیرند.
الگوی انقلاب اسلامی ایران یعنی یک حرکت مذهبی در قرن موشک و اتم باعث گردید که تصویر روشنتری از چگونگی و عوامل مؤثر در انقلاب حضرت مهدی بدست آید، تصویری که قبل از انقلاب اسلامی ایران قابل تصور نبود. شاهدان حضوری و غیر حضوری انقلاب اسلامی ایران به رهبری امام خمینی (ره) اکنون قادرند دورنمای بیش از حالت امام (علیه السلام) که شمشیری در دست و تکیه بر دیوار کعبه دارد، در ذهن ایجاد نمایند.
کتاب حاضر ثمره کوشش ارزشمندی است در گردآوری و تجزیه و تحلیل احادیث و ملاحم که نویسنده محترم کوشیده تا پاره ای از تحولات سیاسی نظامی روز را در رابطه با این متون بجا مانده از بزرگان اسلام تفسیر نماید. هر کوششی جهت نشان دادن این نکته که انقلاب فرزند برومند (ص) با توجه به شرایط زمان و مکان و بهره گیری از امکانات و استعدادهای عصر ظهور انجام می پذیرد، کاری است در خور تقدیر، و اگر آن حضرت صرفاً از امکانات فوق طبیعی در تمام مراحل انجام مأموریت الهی خود استفاده می کرد، نیازی به اصحاب و آماده شدن شرایط نداشت.
کتاب دارای بشارتی خوشحال کننده برای قوم سلمان (ایرانیان) است که با نگاهی به تاریخ گذشته اسلامی نشان داده اند که بحق شایسته چنین بشاراتی می باشند. بشارت به اینکه آنان رسالت مهمی در ایجاد شرایط برای ظهور و ادامه آن دارند و در بین 313 تن اصحاب خاص آن حضرت جایگاهی تعیین شده خواهند داشت.
نکته دیگر، اگر چه جزئیات دقیقی از زمان و مکان های درگیر در قیام آن حضرت در دست نیست اما بر چند مکان چون مکه و شام و بصره و فلسطین بیش از همه اشاره شده که در مجموع می توان محدوده واقع بین این نقاط در خاورمیانه را محل تپش قلب جهان عصر ظهور دانست.
کما اینکه در عصر حاضر نیز اینگونه است و کتاب حاضر در این رابطه اشارات مستند و جالب توجهی را ارائه داده است. در مورد زمان ظهور نیز اگر چه زمان خاصی اعلام نگشته و روایات بسیاری در طرد کسانی که تعیین وقت نمایند بدست ما رسیده اما حوادثی پیشگویی گردیده که کوشش برای درک و انطباق آن حوادث بر واقعیات را نمی توان از جمله تعیین زمان دانست.
بهرحال آنچه که مسلم و مشترک بین فرق و ادیان است وجود و ظهور آن حضرت است و آنچه بیش از همه اهمیت دارد علاقه به وجود و راه و هدف آن حضرت است. در حدی که انتظار آن حضرت در زمره عبادت و معیت با آن شریف است.
امید است که کتاب برای شیفتگان آن حضرت مورد استفاده و امیدبخش باشد. معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی، در راستای انگیزه مقدس خود در نشر و احیاء فرهنگ گرانبار اسلام ناب محمدی (ص)، به انتشار این گونه کتب و آثار پرداخته، تا گامی در پویایی و تعالی جامعه اسلامی بر دارد به این امید که شیفتگان حضرتش را دو چندان و تشنگان چشمه زلالش را جذبه ای دیگر بخشد.
معاونت فرهنگی

مقدمه مترجم

تاکنون کتاب های بسیاری پیرامون وجود حضرت مهدی (ع) به رشته تحریر در آمده است و در کتب و متون تاریخی، درباره وقایع و پیشامدهای دوران آن حضرت اخبار بسیاری از پیامبر(ص) و امامان (ع) نقل شده است. اما پراکندگی آن روایات و عدم دسترسی به برخی از کتب اصیل تاریخی در این زمینه از یک طرف و عدم بررسی عمیق و تحلیل کامل این حوادث و تطبیق آنها بر پیشامدهای قرون گذشته و بر وقایع جاری و آینده از طرفی دیگر، نتوانسته آنطور که باید ما را با تاریخ ارزشمند دوران آن بزرگوار آشنائی کامل ببخشد.
مؤلف گرانقدر، با پژوهشی ژرف و تحقیقی تاریخی و اندیشمندانه و دور از تعصب های افراطی و پیش داوریهای ناروا، کوشیده است تا سیمائی روشن از حوادث و پیشامدهای آن زمان و دیدگاه های گوناگون دانشمندان بزرگ و نویسندگان مشهور شیعه و اهل سنت را درباره ظهور حضرت مهدی (ع) بگونه ای که از عمق جان برخاسته و قلب و روح و روان انسان مسلمانان را سیراب سازد، ترسیم کرده و مورد تجزیه و تحلیل قرار دهد.
موضوعات این کتاب که عمدتا از آیات قرآنی و اخبار فراوان موجود در منابع تاریخی شیعه و سنی، گزینش شده است دورنمائی از آن دوران را بطور واضح تبیین و شبهات آنان را در این زمینه پاسخگوست، برای آشنائی بیشتر با موضوعات ارزنده این کتاب، شما را به مطالعه و قضاوت وا می گذاریم.

مؤلف

نویسنده چیره دست، علامه، استاد علی کورانی، از علمای مبارز و نویسندگان ادیب و خوش ذوق لبنان است از منطقه جبل عامل که علاوه بر سوابق مجاهدت و تلاش چشمگیر در لبنان و عراق و کشورهای عربی حوزه خلیج فارس، نقش فعال و پر ثمر امروز او در ارتباط با قضایای انقلاب اسلامی ایران و عراق و... بر آگاهان پوشیده نیست.
وی از مدتی پیش به ایران آمد و در قم ساکن گشت، در این چند سال، با قلم شیوا و دلنشین خود، آثاری متنوع، مفید، محققانه و ابتکاری تألیف کرده از جمله، کتاب هائی چون: الممهدون للمهدی، طریقه حزب الله، ملائکه الغیب قادمون که با قلم شیوای حجته الاسلام و المسلمین جواد محدثی ترجمه و از طریق معاونت فرهنگی سازمان تبلیغات اسلامی بنام (فرشته ای از غرب) منتشر گردید، و عصر الظهور که این کتاب باشد و... می شناسیم.
به هر حال آشنائی با اندیشه و روحیات نویسنده و ابعاد گوناگون آثارش را به مطالعه کتابهای ارزشمندش و کتاب حاضر وا می گذاریم.