دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

وصی رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم)(43)

1- اگر با حضرت ابوالحسن علی بن ابیطالب (علیه السلام) بیعت کنیم او ما را کفایت می فرماید تا از فتنه هایی که می هراسیم محفوظ بمانیم.
2- او را دیدیم که از مردم به خودشان بیشتر حق دارد و عالم ترین فرد قریش به کتاب خدا و سنت رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم) است.
3- آندم که امیر مؤمنان بر اسب لاغر میان در پهنه آوردگاه بتازد قریشیان حتی به غبار نعل اسب او هم نمی توانند برسند.
4- آنچه خوبان همه دارند او به تنهایی دارد و آن چه او دارد در هیچ یک از قریش وجود ندارد.
5- از تمام خانواده نبی اکرم اسلام تنها او وصی پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) است و او از دیرباز سوار سلحشور و فداکار رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم) بوده است.
6- قسم به خداوند صاحب نیکی ها که امیر مؤمنان علی (علیه السلام) پس از بهترین زنان (خدیجه)، اولین فرد از مسلمانان است که نماز گزارد.
7- در نبردهایی که جان دلیران از ترس به گلوگاه می رسد تنها اوست که با یلان و گردان دشمن پنجه در پنجه می افکند.
8- او آن امام مردم است که هنگام شمارش امامان، اول او را حساب می کنند. آری اینها اعتقاد من است تا آن زمان که چهره در نقاب کفن بکشم.

13 - : سأعطی الرایة

1- و کان علی أرمد العین یبتغی - دواء فلما لم یحس مداویا
2- شفاه رسول الله منه بتفلة - فبورک مرقیاً و بورک راقیا
3- و قال سأعطی الرایه الیوم صارماً - کمیاً محباً للرسول موالیا
4- یحب الاله و الاله یحبه - به یفتح الله الحصون الأوابیا
5- فأصفی بها دون البریه کلها - علیاً و سماه الوزیر المؤاخیا
(بحر طویل)

پرچم را به او خواهم سپرد(44)

1- چشمان امیرمؤمنان علی (علیه السلام) مبتلا به التهاب و درد شد و چون از مداوای آن مأیوس شد.
2- رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم) آن را با آب دهان خود شفا بخشید. چه مبارک است آن که شفا داد و آن که شفا گرفت.
3- و رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم) فرمود: امروز پرچم را به دلاوری قهرمان که دوستدار و عاشق رسول خداست می سپارم.
4- او خدا را دوست دارد و خداوند هم او را دوست دارد و به دست او قلعه های محکم را فتح و تسخیر می کند.
5- پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) از بین همه مردم فقط علی (علیه السلام) را برگزید و او را وزیر و برادر خود نامید.