دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

12 - : وصی رسول الله

1- اذا نحن بایعنا علیاً فحسبنا - أبو حسن مما نخاف من الفتن
2- وجدناه أولی الناس بالناس انه - أطب قریش بالکتاب و بالسنن
3- و أن قریشا لا تشق غباره - اذا ما جری یوما علی الضمر البدن
4- ففیه الذی فیهم من الخیر کله - و ما فیهم مثل الذی فیه من حسن
5- وصی رسول الله من دون أهله - و فارسه قد کان فی سالف الزمن
6- و أول من صلی من الناس کلهم - سوی خیرة النسوان، والله ذو المنن
7- و صاحب کبش القوم فی کل وقعة - یکون لها نفس الشجاع لدی الذقن
8- فذاک الذی تثنی الخناصر باسمه - أمامهم حتی أغیب فی الکفن
بحر طویل

وصی رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم)(43)

1- اگر با حضرت ابوالحسن علی بن ابیطالب (علیه السلام) بیعت کنیم او ما را کفایت می فرماید تا از فتنه هایی که می هراسیم محفوظ بمانیم.
2- او را دیدیم که از مردم به خودشان بیشتر حق دارد و عالم ترین فرد قریش به کتاب خدا و سنت رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم) است.
3- آندم که امیر مؤمنان بر اسب لاغر میان در پهنه آوردگاه بتازد قریشیان حتی به غبار نعل اسب او هم نمی توانند برسند.
4- آنچه خوبان همه دارند او به تنهایی دارد و آن چه او دارد در هیچ یک از قریش وجود ندارد.
5- از تمام خانواده نبی اکرم اسلام تنها او وصی پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) است و او از دیرباز سوار سلحشور و فداکار رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم) بوده است.
6- قسم به خداوند صاحب نیکی ها که امیر مؤمنان علی (علیه السلام) پس از بهترین زنان (خدیجه)، اولین فرد از مسلمانان است که نماز گزارد.
7- در نبردهایی که جان دلیران از ترس به گلوگاه می رسد تنها اوست که با یلان و گردان دشمن پنجه در پنجه می افکند.
8- او آن امام مردم است که هنگام شمارش امامان، اول او را حساب می کنند. آری اینها اعتقاد من است تا آن زمان که چهره در نقاب کفن بکشم.

13 - : سأعطی الرایة

1- و کان علی أرمد العین یبتغی - دواء فلما لم یحس مداویا
2- شفاه رسول الله منه بتفلة - فبورک مرقیاً و بورک راقیا
3- و قال سأعطی الرایه الیوم صارماً - کمیاً محباً للرسول موالیا
4- یحب الاله و الاله یحبه - به یفتح الله الحصون الأوابیا
5- فأصفی بها دون البریه کلها - علیاً و سماه الوزیر المؤاخیا
(بحر طویل)