دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

گمان نمی کردم(42)

1- گمان نمی کردم که خلافت از بنی هاشم و به ویژه از امیر مومنان ابوالحسن علی بن ابیطالب دور داشته شود.
2- آیا او اولین فردی که به سوی قبله مسلمین نماز خواند و آگاه ترین مسلمانان به آثار و سنت پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) نیست؟
3- آیا او آخرین شخصی نیست که با پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) بود و جبرئیل (علیه السلام) او را در تغسیل و تکفین پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) یاری می داد؟
4- آن چه همه مسلمین (از خوبی و کمالات) دارند او راست و آنچه ابوالحسن دارد، مردم ندارد.
5- چه چیز شما را از روی آوردن به بیعت او بازداشته که ما از آن بی خبریم؟ آگاه باشید که بیعت شما (با ابوبکر) بدترین نوع خسران است.

12 - : وصی رسول الله

1- اذا نحن بایعنا علیاً فحسبنا - أبو حسن مما نخاف من الفتن
2- وجدناه أولی الناس بالناس انه - أطب قریش بالکتاب و بالسنن
3- و أن قریشا لا تشق غباره - اذا ما جری یوما علی الضمر البدن
4- ففیه الذی فیهم من الخیر کله - و ما فیهم مثل الذی فیه من حسن
5- وصی رسول الله من دون أهله - و فارسه قد کان فی سالف الزمن
6- و أول من صلی من الناس کلهم - سوی خیرة النسوان، والله ذو المنن
7- و صاحب کبش القوم فی کل وقعة - یکون لها نفس الشجاع لدی الذقن
8- فذاک الذی تثنی الخناصر باسمه - أمامهم حتی أغیب فی الکفن
بحر طویل

وصی رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم)(43)

1- اگر با حضرت ابوالحسن علی بن ابیطالب (علیه السلام) بیعت کنیم او ما را کفایت می فرماید تا از فتنه هایی که می هراسیم محفوظ بمانیم.
2- او را دیدیم که از مردم به خودشان بیشتر حق دارد و عالم ترین فرد قریش به کتاب خدا و سنت رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم) است.
3- آندم که امیر مؤمنان بر اسب لاغر میان در پهنه آوردگاه بتازد قریشیان حتی به غبار نعل اسب او هم نمی توانند برسند.
4- آنچه خوبان همه دارند او به تنهایی دارد و آن چه او دارد در هیچ یک از قریش وجود ندارد.
5- از تمام خانواده نبی اکرم اسلام تنها او وصی پیامبر (صلی الله و علیه و آله و سلم) است و او از دیرباز سوار سلحشور و فداکار رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم) بوده است.
6- قسم به خداوند صاحب نیکی ها که امیر مؤمنان علی (علیه السلام) پس از بهترین زنان (خدیجه)، اولین فرد از مسلمانان است که نماز گزارد.
7- در نبردهایی که جان دلیران از ترس به گلوگاه می رسد تنها اوست که با یلان و گردان دشمن پنجه در پنجه می افکند.
8- او آن امام مردم است که هنگام شمارش امامان، اول او را حساب می کنند. آری اینها اعتقاد من است تا آن زمان که چهره در نقاب کفن بکشم.