دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله و سلم) تو را محمد نهاد(34)

1 - ای محمد حنفیه در بازگشت امروز تو از میدان هیچ لکه و عیبی نیست زیرا تو در جنگهای بسیثار سخت و شدید، پایدار بوده ای.
2 - پدر تو امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) کسی است که هیچکس چون او بر کمیت دلاوری ننشسته است و تو آنی که پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله و سلم) ترا محمد نام نهاد.
3 - اگر کسی لایق باشد که به حق جانشین پدرت شود، آن تو هستی اما ظاهراً چنین تقدیر نشده است.
4 - سپاس خدای را که تو زبان آورترین پیروزمند و بخشنده ترین فرد از اموال خویش هستی.
5 - هر چیزی که قریش ارده آنرا نموده تو نزدیک ترین فرد به آن هستی و تو وفادارترین شخص نسبت به عهدها می باشی.
6 - به سینه دلیران زره پوش دشمن با نیزه ضربه ها زدی و بر سرهای گردان، بیشترین شمشیرها را فرود آوردی.
7 - غیر از دو برادر تو که سید و پیشوای مردم جهان و دعوتگران مردم به سوی هدایتند (تو از همه برتری)
8 - خداوند نپسندید که به دشمن تو جایگاهی در زمین یا برتری و اوجی در آسمان دهد.

4 - : خلی عن علی

1 - أعائش خلی عن علی و عیبه - بما لیس فیه انما أنت والده
2 - وصی رسول الله من دون أهله - و أنت علی ماکان من ذاک شاهده
3 - و حسبک منه بعض ما تعلمینه - و یکفیک لو لم تعلمی غیر واحده
4 - اذا قیل ماذا عبت منه رمیته - بخذل ابن عفان و ما تلک آبده
5 - ولیس سماء الله قاطرة دماً - لذاک و ما الارض الفضاء بمائده
(بحر طویل)

علی (علیه السلام) را رهاکن(35)

1 - ای عایشه، علی (علیه السلام) را رهاکن و تهمت عیبی که در او نیست بر او مبند؛ مثلاً تو مادر او محسوب می شوی.
2 - او وصی رسول خدا (صلی الله و علیه و آله و سلم) از میان همه اهل بیت آن حضرت است و تو خود بر این مطلب شاهد و گواهی.
3 - پاره ای از فضایل او - که از آنها آگاهی - تراکفایت می کند (که دست از دشمنی او برادری) و حتی اگر به جز یک فضیلت از او نمی دانستی بازهم تراکافی بود.
4 - اگر بگویند چه عیبی در علی (علیه السلام) دیدی؟ تهمت می زنی که عثمان را خوار کرد اما این سخن از تو شگفت آور نیست.
5 - بدان که آسمان برای قتل عثمان خون گریه نکرد و زمین وسیع زیر و رو نشد.