دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

3 - : سماک النبی محمدا

1 - محمد ما فی عودک الیوم و صمة - و لا کنت فی الحرب الضروس معراد
2 - أبوک الذی ام یرکب الخیل مثله - علی و سماک النبی محمدا
3 - فلوکان حقاً من أبیک خلیفة - لکنت، و لکن ذاک ما لایری بدا
4 - و أنت بحمد الله أطول غالب - لساناً، أنداها بما ملکت یدا
5 - و أقربها من کل خیر تریده - قریش، و أوفاها بما قال موعدا
6 - و أطعنهم صدر الکمی برمحه - و أکساهم للهام عضباً مهندا
7 - سوی أخویک السیدین، کلاهما - امام الوری، و الداعیان الی الهدی
8 - أبی الله أن یعطی عدوک مقعداً - من الارض أو فی الاوج مرقی و مصعدا
(بحر طویل)

پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله و سلم) تو را محمد نهاد(34)

1 - ای محمد حنفیه در بازگشت امروز تو از میدان هیچ لکه و عیبی نیست زیرا تو در جنگهای بسیثار سخت و شدید، پایدار بوده ای.
2 - پدر تو امیرالمؤمنین علی (علیه السلام) کسی است که هیچکس چون او بر کمیت دلاوری ننشسته است و تو آنی که پیامبر اکرم (صلی الله و علیه و آله و سلم) ترا محمد نام نهاد.
3 - اگر کسی لایق باشد که به حق جانشین پدرت شود، آن تو هستی اما ظاهراً چنین تقدیر نشده است.
4 - سپاس خدای را که تو زبان آورترین پیروزمند و بخشنده ترین فرد از اموال خویش هستی.
5 - هر چیزی که قریش ارده آنرا نموده تو نزدیک ترین فرد به آن هستی و تو وفادارترین شخص نسبت به عهدها می باشی.
6 - به سینه دلیران زره پوش دشمن با نیزه ضربه ها زدی و بر سرهای گردان، بیشترین شمشیرها را فرود آوردی.
7 - غیر از دو برادر تو که سید و پیشوای مردم جهان و دعوتگران مردم به سوی هدایتند (تو از همه برتری)
8 - خداوند نپسندید که به دشمن تو جایگاهی در زمین یا برتری و اوجی در آسمان دهد.

4 - : خلی عن علی

1 - أعائش خلی عن علی و عیبه - بما لیس فیه انما أنت والده
2 - وصی رسول الله من دون أهله - و أنت علی ماکان من ذاک شاهده
3 - و حسبک منه بعض ما تعلمینه - و یکفیک لو لم تعلمی غیر واحده
4 - اذا قیل ماذا عبت منه رمیته - بخذل ابن عفان و ما تلک آبده
5 - ولیس سماء الله قاطرة دماً - لذاک و ما الارض الفضاء بمائده
(بحر طویل)