دیوان خزیمة بن ثابت انصاری «ذی الشهادتین»

قیس عطار ترجمه:سید مرتضی موسوی گرمارودی

هر که با او مخالفت کند بیعت شکن است(32)

1 - دو روز سپری شده و این سومین روز (جنگ بی امان صفین) است.
2 - این روزی است که در آن جنگجویان (چون گاوان نر وحشی و خشمگین که با پا زمین را می خراشند) می خروشند.
3 - این روزی نفس گیر است که سلحشوران خسته و تشنه در آن از نفس می افتند.
4 - این روزی عبوس و ترشروی است که عبوسی آن، اندوه شدید می آورد.
5 - آنکس که زنده ماند، مگر چقدر آرزومند و دلبسته زندگی است؟
6 - حال آن که عاقبت همه مرگ است و مردم یا ارث گذارنده اند یا ارث برنده.
7 - این امیر مومنان علی (علیه السلام) است. هر کس با او مخالفت کند
بیعت شکن است.

2 - : الناکثون

و أما الزبیر فأکفیکه - و طلحة یکفیکه وحوحه
و یعلی بن منیة عند اللقاء - کثیر التقلب و النحنحه
و عائش یکفیننا عقلها - و عائش فی الناس مستفضحه
و لن یصلح الأمر الا (الحسام) - کما یصلح الجبن بالانفحه
و لا (یستقیم بغیر القتال - لمن جاء بالنکث ما) أقبحه
و أن (لا هوادة)حتی تکون - أمور (لنا) کلها مصلحه
(بحر متقارب)

بیعت شکنان(33)

1 - (ای امیر مؤمنان) من شر زبیر و برادرم (وحوحه) شر طلحه را از شما کفایت خواهیم کرد.
2 - یعلی بن منیه (پست نیز هنری ندارد جز آنکه) در هنگام جنگ، بیهوده اینسو و آنسو می رود و سرفه های قلابی می کند.
3 - اما کم خردی عایشه ترا از هر تدبیری درباره او کفایت می کند و بدان که عایشه در میان مردم انگشت نماگردیده است.
4 - چیزی جز شمشیر، این قضیه (مخالفین) را اصلاح نمی کند همانطور که مایه پنیر برای ساختن پنیر ضروری است.
5 - کسی که بیعت تو را شکسته جز با جنگیدن به راه راست بر نمی گردد و این چقدر زشت است.
6 - هیچ صلح و آرامشی وجود نخواهد داشت مگر آنکه امور و مصالح چنانکه می خواهی درست شود.