آموزش نماز ویژه نوجوانان

محمد حسین فلاح زاده

نماز جماعت

یکی از مراسم پر شکوه و با عظمت اسلامی، نماز جماعت است.
نماز جماعت تجلی وحدت مسلمانان و تشکل آنان در هر صبح و شام است. در روایات اسلامی برای شرکت در نماز جماعت، ثواب بسیاری شمرده شده است، تا جایی که اگر تعداد نمازگزاران، بیش از ده نفر باشد، ثواب آن، قابل شمارش نیست.
در احکام اسلامی نیز به مسائل بسیاری بر می خوریم که حکایت از اهمیت بسیار زیاد نماز جماعت دارد و در اینجا به برخی از آنها اشاره می کنیم:
: ص.88
1 - شرکت در نماز جماعت برای همه کس مستحب است، مخصوصا برای همسایه مسجد.
2 - سزاوار نیست، انسان بدون عذر نماز جماعت را ترک کند.
3 - شرکت نکردن در نماز جماعت، از روی بی اعتنایی جایز نیست.
4 - مستحب است، انسان، صبر کند که نماز را به جماعت بخواند.
5 - نماز جماعت، از نماز اول وقت که به تنهایی خوانده می شود برتر است، هر چند نماز جماعت، اول وقت خوانده نشود.
6 - نماز جماعتی که مختصر خوانده می شود، از نمازی که طول داده می شود و به جماعت نیست، بهتر است.
7 - وقتی که جماعت برپا می شود، کسی که نمازش را به تنهایی خوانده، مستحب است دوباره به جماعت بخواند.
با توجه به مسائلی که بیان شد، به اهمیت نماز جماعت پی می بریم. پس بکوشیم تا از این اجتماع هر روز مسلمانان جدا نمانیم و از ثواب بسیار زیاد آن محروم نشویم.
اکنون برای آشنایی با چگونگی نماز جماعت به برخی از مسائل آن اشاره می کنیم:
: ص.90

احکام نماز جماعت

1 - در نماز جماعت، یک نفر با تقوا که نماز را بطور صحیح می خواند، به عنوان امام جماعت، پیشاپیش جمعیت ایستاده و قبل از دیگران نماز را شروع کرده و دیگران در نماز از او پیروی می کنند.
2 - کمترین افراد برای تشکیل نماز جماعت، دو نفر می باشد که یک نفر امام جماعت، و دیگری ماموم است.
3 - در رکعت اول و دوم نماز، وقتی که امام جماعت حمد و سوره را می خواند، بر دیگران لازم نیست، حمد و سوره را بخوانند و به قرائت امام گوش فرا می دهند، ولی بقیه اعمال نماز را باید انجام دهند.
: ص.91
4. ماموم نباید پیش از امام، نماز را شروع کند و کارهای نماز مانند رکوع و سجده را هم نباید از او انجام دهد.
5 - ماموم نباید جلوتر از امام جماعت بایستد، بلکه کمی عقب تر می ایستد.
6 - فاصله بین امام و ماموم و صف ها نباید زیاد باشد.
7 - اگر برای نماز جماعت، اذان و اقامه گفته باشند، بر ماموم، خواندن آنها مستحب نیست.
: ص.92

نماز جمعه

یکی از نمازهایی که باید به جماعت خوانده شود، و به تنهایی نمی توان خواند، نماز بسیار با عظمت جمعه است.
نماز جمعه زیباترین گردهمایی هفتگی مسلمانان و عالیترین عبادت سیاسی هر هفته خداپرستان است.
در این نماز، امام جمعه، نمازگزاران را به تقوا و پاکدامنی توصیه می کند و آنها را به مسائل سیاسی و اقتصادی جهان اسلام آگاهی می دهد.
حضرت امام خمینی (قدس سره) در کتاب شریف تحریر الوسیله درباره اهمیت این اجتماع با شکوه چنین نگاشته اند: نماز جمعه و دو خطبه آن، از مراسم بزرگ مسلمانان است، مانند مراسم حج. و افسوس از وظائف مهم سیاسی اسلامی خود در این مراسم غفلت کرده اند. اسلام با تمام امورش، دین سیاست است و این مطلب برای هر کس که آگاهی کمی از احکام حکومتی و سیاسی و اجتماعی و اقتصادی اسلام داشته باشد، آشکار است، و هر کس گمان کند که دین از سیاست جداست، فرد نادانی است که نه اسلام را شناخته و نه سیاست را(12).
: ص.95 - 94