آموزش نماز ویژه نوجوانان

محمد حسین فلاح زاده

برخی از مستحبات نماز

1 - پس از تمام شدن قرائت و قبل از رکوع، مستحب است الله اکبر بگوییم.
2 - بعد از بر خاستن از رکوع، مستحب است الله اکبر بگوییم، و بهتر است این جمله را هم بگوییم: سمع الله لمن حمده.
3 - قبل از سجده هاو بعد از آنها، مستحب است الله اکبر بگوییم.
4 - بین دو سجده، مستحب است بگوییم:
استعفرالله ربی و اتوب الیه
5 - در پایان هر رکعت و هنگام بر خاستن برای رکعت بعد، مستحب است بگوییم: بحول الله و قوته اقوم و اقعد

تعقیب نماز

تعقیب نماز، ادامه دادن حالت عبادت است بعد از نماز.
مستحب است انسان، بعد از نماز، مقداری مشغول گفتن ذکر و خواندن دعا و قران شود و لازم نیست دعاها را به عربی بخواند، و از بهترین تعقیبها، برای همه نمازها، تسبیحات معرفی است، یعنی گفتن:
الله اکبر 34 مرتبه
الحمدلله 33 مرتبه
سبحان الله 33مرتبه
و نیز مستحب است بعد از نماز، سجده شکر بجا آوریم؛ یعنی به قصد شکر نعمتهای پروردگار، به سجده رفته و صد مرتبه یا سه مرتبه یا یک مرتبه بگوییم شکرالله.
: ص..83
در حال تعقیب

ترجمه نماز

الله اکبر: خداوند از هر کس و هر چیز بزرگتر است.
بسم الله الرحمن الرحیم: بنام خداوند بخشنده مهربان.
الحمدلله رب العالمین: ستایش، مخصوص خدا پروردگار جهانیان است.
الرحمن الرحیم: خدای بخشنده و مهربان.
مالک یوم الدین: صاحب روز پاداش (قیامت).
ایاک نعبد و ایاک نستعین: تنها تو را می پرستم و تنها از تو کمک می خواهم.
اهدنا الصراط المستقیم: ما را به راه راست هدایت فرما.
صراط الذین انعمت علیهم: راه آنانکه به آنها نعمت دادی.
غیر المغضوب علیهم: نه راه کسانی که بر آنها خشم شده است.
ولا الضالین: و نه راه گمراهان.
قل هوالله احد: بگو اوست خدای یکتا.
الله الصمد: خدای بی نیاز.
لم یلد و لم یولد: خدایی که نه فرزند کسی است و نه فرزندی دارد.
ولم یکن له کفوا احد: و هیچ کسی، همتای او نیست.
سبحان ربی العظیم و بحمده: پروردگار بزرگ من پیراسته و منزه است و او را ستایش می کنم.
سبحان ربی الاعلی و بحمده: پروردگار من از همه کس بالاتر و منزه است و او را می ستایم.
اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شریک له: گواهی می دهم که جز آفریدگار، خدایی نیست و یکتا و بی همتاست و شریک ندارد.
و اشهد ان محمدا عبده و رسوله: و گواهی می دهم که محمد (ص) بنده و فرستاده خداوند است.
اللهم صل علی محمد و ال محمد: خداوندا بر محمد و خاندان او درود فرست.
سبحان الله و الحمدلله ولا اله الا الله و الله اکبر: خداوند از هر عیبی پاک و منزه است و حمد و سپاس مخصوص خداوند است و جز خدا پروردگاری نیست و خدا بزرگتر و برتر از هر چیز است.
السلام علیک ایها النبی و رحمه الله و بر کاته: سلام و رحمت برکات پروردگار بر تو باد ای پیامبر.
السلام علینا و علی عباد الله الصالحین: سلام بر ما (نمازگزاران) و بر بندگان نیکو کار خداوند.
السلام علیکم و رحمه الله و بر کاته: سلام و رحمت و برکات خداوند بر شما (مومنین) باد.
ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخره حسنه و قنا عذاب النار: پروردگارا، هم در دنیا و هم در آخرت، به ما نیکی عنایت فرما و ما را از عذاب آتش جهنم، نگه دار.
: ص.86