آموزش نماز ویژه نوجوانان

محمد حسین فلاح زاده

شروع نماز

تکبیره الاحرام(9)
نماز با گفتن الله اکبر آغاز می شود، گفتن الله اکبر در آغاز نماز به معنای جدایی از غیر خدا و پیوستن به اوست.
اعلام بزرگی برای پروردگار و دوری جستن از تمام قدرتهای دروغین است و با این تکبیر به حریم نماز وارد می شویم، و برخی کارها بر ما حرام می شود.
هنگام که نماز را شروع می کنیم باید متوجه باشیم که چه نمازی را می خوانیم؛ مثلا، نماز ظهر است یا عصر، و آن را تنها برای اطاعت فرمان خداوند بزرگ بجا آوریم و این، همان نیت نماز است که از اجزای اصلی آن به شمار می آید.
از آغاز تا پایان نماز باید از این کارها که نماز را باطل می کند بپرهیزیم.
1 - خوردن و آشامیدن.
2 - روی از قبله بر گرداندن.
3 - سخن گفتن.
4 - خندیدن.
5 - گریستن.
6 - بهم زدن صورت نماز، مثل راه رفتن.
7 - کم کردن یا زیاد کردن اجزای اصلی نماز، مانند رکوع.
هنگام گفتن الله اکبر مستحب است، دستها را تا مقابل گوشها بالا بریم.
یاد آوری:
برای آنکه این نوشته، قابل استفاده تمام نوجوانان (برادران و خواهران) باشد، تصاویر هر دو گروه آورده شده است.
: ص.65
در حال تکبیره الاحرام

قرائت

پس از گفتن الله اکبر سوره حمد را می خوانیم.
بسم الله الرحمن الرحیم
الحمدلله رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیهم و لا الضالین
پس از سوره حمد، یک سوره دیگر از قران را می خوانیم، به عنوان نمونه، می توان سوره توحید را خواند:
بسم الله الرحمن الرحیم
قل هو الله احد الله صمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد
: ص.67
در حال قرائت

رکوع

پس از تمام شدن حمد و سوره سر به رکوع خم کرده، تا جائی که دستها به زانوها برسد و چنین می گوییم:
سبحان ربی العظیم و بحمده
و یا سه مرتبه بگوییم: سبحان الله
: ص.68