آموزش نماز ویژه نوجوانان

محمد حسین فلاح زاده

اقامه

بعد از اذان بهتر است اقامه را هم بخوانیم و سپس نماز را شروع کنیم، بدین ترتیب:
1. الله اکبر...................................2مرتبه
2. اشهد ان لا اله الا الله.......................2مرتبه
3. اشهد ان محمدا رسول الله.....................2مرتبه
4. اشهد ان علیا ولی الله.......................2مرتبه
5. حی علی الصلوة...............................2مرتبه
6. حی علی الفلاح................................2مرتبه
7. حی علی خیر العمل............................2مرتبه
8. قد قامت الصلوه..............................2مرتبه
9. الله اکبر...................................2مرتبه
10. لا اله الا الله..............................1مرتبه
قبل از وارد شدن به متن نماز، بار دیگر، مقدمات(8) نماز را بطور فهرست وار یاد آور می شویم.

انسان باید برای نماز:

1 - طهارت لازم (وضو یا غسل یا تیمم) را بدست آورد.
2 - بدن و لباس خود را از آلودگیها پاک کند.
3 - بدن خود را با لباس پاک و مباح بپوشاند.
4 - وقت نماز را رعایت کند، نماز را قبل از وقت شروع نکند و برای بعد از وقت هم نگذارد.
5 - مکانی که بر آن نماز می خواند، مباح باشد.
6 - رو به قبله بایستد.
7 - بهتر است، اذان و اقامه هم بگوید.
: ص.61

شروع نماز

تکبیره الاحرام(9)
نماز با گفتن الله اکبر آغاز می شود، گفتن الله اکبر در آغاز نماز به معنای جدایی از غیر خدا و پیوستن به اوست.
اعلام بزرگی برای پروردگار و دوری جستن از تمام قدرتهای دروغین است و با این تکبیر به حریم نماز وارد می شویم، و برخی کارها بر ما حرام می شود.
هنگام که نماز را شروع می کنیم باید متوجه باشیم که چه نمازی را می خوانیم؛ مثلا، نماز ظهر است یا عصر، و آن را تنها برای اطاعت فرمان خداوند بزرگ بجا آوریم و این، همان نیت نماز است که از اجزای اصلی آن به شمار می آید.
از آغاز تا پایان نماز باید از این کارها که نماز را باطل می کند بپرهیزیم.
1 - خوردن و آشامیدن.
2 - روی از قبله بر گرداندن.
3 - سخن گفتن.
4 - خندیدن.
5 - گریستن.
6 - بهم زدن صورت نماز، مثل راه رفتن.
7 - کم کردن یا زیاد کردن اجزای اصلی نماز، مانند رکوع.
هنگام گفتن الله اکبر مستحب است، دستها را تا مقابل گوشها بالا بریم.
یاد آوری:
برای آنکه این نوشته، قابل استفاده تمام نوجوانان (برادران و خواهران) باشد، تصاویر هر دو گروه آورده شده است.
: ص.65
در حال تکبیره الاحرام