آموزش نماز ویژه نوجوانان

محمد حسین فلاح زاده

نماز صبح

وقت نماز صبح از اذان صبح، تا طلوع آفتاب است که در این فرصت باید نماز صبح خوانده شود و اگر آفتاب طلوع کند و نماز صبح را نخوانده باشد، باید به نیت قضابخواند.

نماز ظهر و عصر

وقت نماز ظهر و عصر، از نیمروز (ظهر) تا مغرب(4) است، که در این فاصله باید، ابتدا نماز ظهر و سپس نماز عصر را بخوانیم.

نماز مغرب و عشا

از اذان مغرب که کمی بعد از غروب آفتاب است تا نیمه شب، وقت نماز مغرب و عشا است و باید نماز مغرب، قبل از عشا خوانده شود.
بهتر است انسان، نماز را در اول وقت بخواند و هر چه به اول وقت نزدیکتر باشد ثواب بیشتری دارد.
در پایان این بخش وقت نمازهای روزانه را در این نمودار فرضی نشان می دهیم:
: ص 21.