فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 1

آیت الله حسین مظاهری‏‏

جلسه بیست و سوم

فصل یازدهم

سوء ظن

فصل یازدهم بحث ما درباره سوء ظن در خانه است. سوءظن یک مرض مهلکی برای انسان و چیز مخربی برای خانه است. شاید چیزی مخربتر از سوءظن برای بنای خانواده نداشته باشیم لااقل از جمله آفات بزرگ این بنای مقدس است.