فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 1

آیت الله حسین مظاهری‏‏

جلسه شانزدهم

فصل ششم

بحث طلاق

بحث امروز درباره موضوع دوم یعنی طلاق است.
در اسلام طلاق بعنوان مبغوضترین حلال معرفی شد. و مشهور است که پیغمبر(صلی الله علیه و آله) فرمود:
ابغض الاشیاء عندی الطلاق
مبغوضترین چیزها پیش من طلاق است. بر خلاف مسیحیت که آنها اصلاً طلاق ندارند اما با حیله کثیفی - که این جا جای گفتنش نیست - به آن اقدام می کنند، و بقدری در میان آنها رو به تزاید است که وحشت عجیبی در دنیای غرب حکمفرماست.
در ایران هم وقتی آمار طلاق را مطالعه می کنیم سال به سال آن را رو به تزاید می بینیم. طلاقی که در اسلام مبغوضترین چیزهاست و با فرضی که مسئولین مخالفند که طلاق واقع شود اما می بینیم که یک امر رایجی شده است در میان ما.
ایران انقلابی یکی از مصیبتهای بزرگش در حال حاضر همین کثرت طلاق است. و هرچه را تضییق می کنند، هرچه تبصره می زنند اما باز می بینیم نمی شود جلوی آن را گرفت و روز به روز رو به تزاید است. چرا چنین شده است؟
یکی از عللی که بحث اخلاق در خانه را عنوان کردم در این جلسه مقدس برای این بود که شاید بتوانیم به این موضوع سرطانی جوابی بدهیم. شاید بتوانیم ولو یک در هزار جلوی این چیزی که مبغوض در اسلام است و در نزد پیغمبر اکرم (صلی الله علیه و آله) مبغوضترین چیزهاست را بگیریم. لذا بحث امروز درباره این است که چرا این امر مبغوض این مقدار گسترش یافته است. همان طوری که ازدواج را به سه قسم تقسیم کرده اند طلاق هم به سه قسم تقسیم می شود.