فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 1

آیت الله حسین مظاهری‏‏

تحویل نسل صالح

اسلام می گوید: آقا! مواظب باش در وقت مباشرت العیاذ بالله به فکر دیگری نباشی. یعنی اگر زنی، مردی در حال مباشرت به فکر نامحرم باشد، مثل این که یک مردی در حال مباشرت به فکر یک زن دیگری باشد، یا العیاذ بالله یک زنی در حال مباشرت با شوهرش به فکر یک مرد نامحرمی باشد، روایات فراوانی داریم که اگر این بچه فاسد شد ملامت نکن مگر خود را؛ اگر این بچه اهل زنا شد ملامت نکن مگر خود را. اسلام تا آن جا برای اصلاح فرزندان حساب می کند که می فرماید: مواظب باش اگر بچه ده روزه در گهواره بیدار است همبستر نشوید؛ در اطاق دیگر باشید؛ مگر این که بچه خواب باشد. مواظب باشید نفس های شما را نامحرم نشنود؛ حرفهای شما را نامحرم نشنود. مواظب باش روی تو را نامحرم نبیند. مواظب باش بدن تو را نامحرم نبیند. مواظب باش چشم چران نباشی. همه اینها بر نسل آینده اثر دارد. آن آدمی که چشم چران است، آن کاسبی که با زن نامحرم می گوید و می خندد این نمی تواند نسل سالم تحویل جامعه بدهد. مواظب باش که اسلام برایت زنگ خطر زده است. آن خانمی که باک ندارد نامحرم او را ببیند اسلام زنگ خطر به او زده است باید مواظب باشیم که چه می کنیم.
اسلام از آن روزی که بچه متولد می شود، می فرماید: در گوش راستش الله اکبر بگو در گوش چپش الله اکبر بگو. یک اذان و اقامه در گوش راست و چپش بگو. اگر می خواهی شیعه باشد با تربت ابی عبدالله الحسین (علیه السلام) کامش را بردار. اول تربت امام حسین(علیه السلام) بعد شیر مادر، و مواظب غذائی که به او می دهی، شیری که به او می دهی باش. شیر مادر برای سلامتی بچه و استعداد او اهمیت دارد. بالاخره شیر حلال، غذای حلال برای سلامت و رشد بچه اهمیت دارد. مواظب باشیم اگر خدای ناکرده رکاکت زبان شما زبان بچه های شما را رکیک بکند، پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) روی منبر می فرمود: این رکاکت زبان بچه، گناه بچه وقتی بزرگ شد در نامه عمل پدر و مادر هم نوشته می شود. اما در نامه عمل خود او نوشته می شود زیرا فحش داده است. اما در نامه عمل مادرش ولو این که مرده باشد در نامه اعمال پدرش ولو این که مرده باشد نوشته می شود برای این است که فرمودند:
من سن سنة سیئة(77)
آن کسی که یک نسل ناسالمی تحویل جامعه بدهد در خبر است که باید عذاب دنیا را که این بچه گناه کرده است همواره بچشد.
یک خانمی می گفت: اگر من یک نزاعی با شوهرم پیدا کنم بچه هایم را به منزل پدر و مادرم می برم تا وقتی که نزاع رفع شد با هم رفیق شدیم بچه ها را به منزل می آورم.چقدر این کار عالی است.
خانم! آقا! اگر می خواهی غیبت کنی، اگر می خواهی رکاکت زبان به خرج دهی، اگر می خواهی اختلاف با زنت داشته باشی، فریاد بزنی این بچه را در گهواره و بر روی برفها بگذار رکاکت زبانت را که تمام کردی بچه را بیاور. زیرا اگر جسم او بمیرد بهتر از این است که روح او بمیرد و شما زن و مرد باید واقعاً به فکر نسل آینده باشید.
یک زنگ خطری بزنم و آن این که مادرهای ما که چادر داشتند، چاقچور داشتند، روبنده داشتند وقتی می خواستند با نامحرمی صحبت کنند ریگ در دهانشان می گذاشتند با صوتشان جاذبه نداشته باشد پدرهای ما سرو کار با قرآن داشتند صبح قرآن می خواندند، شب قرآن می خواندند سر و کار با محراب و منبر داشتند، ما این هستیم. حال بچه های ما چه خواهند شد؟
چادر و چاقچوریها این زنها را تحویل جامعه دادند که متأسفانه با کمال جرأت بچه بزرگش را بی چادر بیرون می آورد و اگر نمی ترسید خودش هم بی چادر می آمد بیرون. با کمال بی حیائی صورت باز می آید می نشیند لب ایوان حضرت معصومه(سلام الله علیها).
یک خانمی به من گفت خواب حضرت معصومه را دیدم. فرمود: قبلاً از غریبه ها می نالیدم حالا وای بر خودیها.
چه خواب خوبی! وای بر خودیها! این بچه ای که در دامن چنین مادر بار می آید، این بچه ای که در خانه ای است که در آن ترانه و مناظر شهوت انگیز، غیبت، تهمت، اختلاف، شایعه، کتک و کتک کاری است چه خواهد شد؟ مواظب نسل آینده باشید. حداقل مواظب خودتان باشید. خدای ناکرده اگر در روز قیامت بگویند آدم کش! بگوئی من آن قدر بی عرضه بودم که چنین کاری از من ساخته نبود. آدم کش چیست؟ بگویند تو اهل یک جهان را کشتی. زیرا مواظب فرزندت نبودی؛ نسل سالم تحویل جامعه ندادی.

جلسه دهم

فصل چهارم