فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 1

آیت الله حسین مظاهری‏‏

بدحجابی، اشاعه فحشاء

توضیح این که یکدفعه خانمی یک بدحجابی در عروسی داشت اما خود متوجه است که این بدحجابی کار بدی است وقتی هم که عروسی تمام می شود توبه می کند. گریه می کند، تلاطم درونی پیدا می کند. اما یکوقت این بدحجابی کم کم برایش عادت می شود و کارش می رسد به این جا که با فرضی که عفت دارد، بی عفت نیست؛ با فرضی که از لفظ زنا ناراحت می شود، بدش می آید، اگر بشنود کسی چنین کرده او را سرزنش می کند ناراحت می شود که این کار زشت را کرده است، اما همین خانم کار بالاتر از زنا می کند. یعنی خانم - العیاذ بالله - روباز، زینت کرده، با پیراهن آستین کوتاه و جوراب بدن نما می آید در مغازه و با صاحب مغازه می گوید و می خندد. این از آن زنا بدتر است. بدتر بودنش هم از نظر قرآن برای این است که اشاعه فحشاء کرده و اشاعه فحشاء از فحشاء گناهش بزرگتر است.
ان الذین یحبون ان تشیع الفاحشة فی الذین آمنوا لهم عذاب الیم فی الدنیا و الاخرة(66)
آن کسانی که اشاعه فحشاء می کنند، دوست دارند اشاعه فحشاء بشود، مثل این که جوانی دوست دارد به زن نامحرم نگاه بکند، کاسب با زن نامحرم شوخی کند و او هم شوخی کند، یا العیاذ بالله در روی یکدیگر بخندند، قرآن می گوید: این دوستی اشاعه فحشاء دو تا عذاب دارد یکی در دنیا دست و پاگیرش می شود، به مکافاتش می رسد، یکی هم در آخرت باید جهنم برود. اشاعه فحشاء از خود گناه خیلی بزرگتر است با آن که زنا دادن، زنا کردن گناهش خیلی بزرگ است باندازه ای بزرگ است که قرآن می فرماید:
ومن یفعل ذلک یلق اثاماً(67)
آن کسانی که زنا می دهند یا زنا می کنند اینها باید جهنم بروند؛ همیشه هم توی جهنم باشند و در جهنم هم سرافکنده و خوارند. در روایات می خوانیم آن که زنا بدهد یا زنا کند عورتین او در جهنم باندازه ای بوی گند می دهد که جهنمیها را آزرده می کند. اما بالاتر از زنا دادن بالاتر از زنا کردن اشاعه فحشاء است. یعنی خانم روباز، زینت کرده، با جوراب بدن نما، جلف، با پیراهن آستین کوتاه می آید در بین نامحرم، می آید در خیابان و این کار زشت را یاد دیگران می دهد. می آید در مغازه، صاحب مغازه لاابالی بجای این که اخم کند، بجای این که او را طردش کند با او می گوید و می خندد. قرآن می گوید: این اشاعه فحشاء از آن گناه بالاتر است. لذا بعضی اوقات می بینم خانم مقدس است عفیف است اما ابهت گناه از دلش رفته یعنی رونگرفتن برایش یک امر عادی شده است. در مقابل نامحرم آمدن برایش یک امر عادی شده است. پیش برادر شوهر نشستن و گفتن و خندیدن و روباز بودن و زینت به او نشان دادن حتی بازویش، ساق پایش را به او نشان دادن برایش یک امر عادی شده است. و خطر این جاست. لذا کسی که گناه می کند باید توبه کند؛باید جبران کند. اما وای به وقتی که ابهت گناه از دل بیرون برود. والان از خانمها تقاضا دارم، از شوهرانشان تقاضا دارم، از زن و مرد تقاضا دارم با توجه به تابستان خانمها مواظب بیرون آمدنشان باشند؛ این جورابهای بدن نما را نپوشند.
امیرالمؤمنین(علیه السلام) به اصبغ بن نباته می فرماید: یک وقتی بر امت پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) بیاید که زنها با جوراب بدن نما می آیند توی کوچه؛ با لباس بدن نما می آیند توی کوچه. کاسیات عاریات بعد می فرماید: آن زمان، زمان فتنه است. و این زنها جهنم می روند و مخلد در جهنمند و همیشه باید در جهنم باشند. که این معنای همیشه یعنی چندین هزار سال باید در جهنم باشند. مواظب باشید دو جفت جورابه کنید که خدای ناکرده پاها پیدا نباشد. مواظب باشید اگر پیراهن آستین کوتاه دارید وقتی می خواهید بیائید بیرون یا عوضش کنید اگر عوض نمی کنید آستین بپوشید. مواظب باشید در وقتی که می خواهید چیزی از کاسب بگیرید یا پول به او بدهید بسیار عفیفانه باشد و تقاضای بالاتر این که از خانمها از آقایان وقتی برخورد به یکدیگر کردید قاطعانه برخورد کنید.
یکی از صفات بارز خانم با شخصیت آن است که متکبر باشد در مقابل نامحرم. یکی از علائم زن مؤمنه آن است که در مقابل نامحرم قاطعانه برخورد کند. تبسم کردن، شوخی کردن غلط است.
مرحوم ثقة الاسلام کلینی رضوان الله علیه در کافی روایتی نقل می کند که این روایت کمر شکن است: امام صادق(علیه السلام) می فرماید: اگر یک زنی با یک مرد نامحرمی یک شوخی شوت انگیز کند برای آن شوخی باد صد سال جهنم باشد.
کاسب ها مواظب باشند چه می گویند! مواظب باشند پولی که از این راه تحصیل شود اگر خدای ناکرده در خانه مصرف شود این خانه بی برکت است این پول بی برکت است.

توجیه گناه

تقسیم دیگر گناه این است که انسان یکدفعه گناه می کند و اقرار دارد گناه کرده است. اما یکدفعه گناه می کند و برای گناهش توجیه می کند. بالاترین خطر این جاست. مثل این که تمدن را، روشنفکری را به این بداند که قرص صورتش باز باشد. روشنفکری را به این بداند که جوراب بدن نما بپوشد. روشنفکری را به این بداند که تماس با زن و بالاخره شوخی و گفت و شنود با زن داشته باشد. العیاذ بالله، غیبت کند، غیبت انقلابی، غیبت حزب اللهی، یعنی توجیه کند غیبت خود را؛ تهمت بزند اما این تهمت را انقلابی حساب کند نه گناه، بلکه بگوید ثواب هم دارد شایعه پراکنی کند بعنوان سیاست، این که من باید سیاسی باشم، من باید وارد اوضاع شوم بعد شایعه پراکنی کند و توجیه کند که این سیاست است. غیبت کند، تهمت بزند، شایعه پراکنی کند بعنوان سیاست، بعنوان انقلاب. خطر است و این خطرش از همه چیز بالاتر است؛ از همه چیز بیشتر است. لذا تقاضا دارم گناه در زندگی شما نباشد اصلاً و ابداً چه گناه کوچک چه گناه بزرگ. زیرا گناه موجب سقوط می شود. تقاضای بالاتر این که مواظب باشید اگر گناه می کنید ابهت گناه از دل شما نرود؛ در سرازیری گناه واقع نشوید. زیرا خطرناک است. و تقاضای بالاتر این که اگر گناه می کنید اگر ابهت گناه از دل رفت اما دیگر توجیه در گناه نکنید. زیرا توجیه گناه خیلی خطر دارد و نمی گذارد انسان توبه کند و یا مورد شفاعت اهل بیت واقع شود این مقدمه بحث.
چیزی که متأسفانه باید بگویم در همه خانه ها هست، بازاری، کارمند، مقدس، غیر مقدس، انقلابی، غیر انقلابی، یک گناه بسیار بزرگی است که ابهتش هم از دل رفته است و بعضی اوقات توجیه گری هم روی آن آمده است و اگر همه ما برای این مصیبت خون گریه کنیم جا دارد و آن غیبت، تهمت و شایعه است! خانه هائی هم داریم که در این خانه ها موسیقی، ترانه، مناظر شوت انگیز، ویدئوهای کذائی هم هست اما این ربطی به جلسه ما ندارد. همین مقدار بگویم: وای به آن خانه ای که در آن ترانه باشد. وای به آن خانه ای که در ویدئوهای کذائی و مناظر شهوت انگیز باشد. وای به آن خانه هائی که در آن خانه ها غنا باشد. این که من می گویم وای این لفظ امام صادق(علیه السلام) است.
شخصی آمد خدمت امام صادق(علیه السلام) و عرض کرد یابن رسول الله! من در خانه غنا ندارم موسیقی ندارم، ترانه ندارم، رقاصه ندارم اما همسایه من رقاصه دارد، غنا دارد و من وقتی که مستراح می روم آن جا یکمقدار طول می دهم و به ترانه های او گوش می دهم؛ به ساز و آوازهای او گوش می دهم چه طور است؟ امام صادق(علیه السلام)فرمودند: وای بر تو! بلند شو! بلند شو برو غسل کن! (یعنی غسل توبه) و نماز بخوان و بعد از نماز توبه کن که اگر با این حال از دنیا رفته بودی وای بر تو. بعد فرمودند: هر چیزی اهلی دارد و شیعیان ما اهل ساز و آواز نیستند، شیعیان ما اهل ترانه، اهل ویدئوی آن چنانی و مناظر شهوت انگیز نیستند. لذا اگر ترانه یا مناظر شهوت انگیز در آن خانه باشد وای به آن بچه هائی که در این خانه بزرگ می شوند. از نظر روانشناسی وای به این بچه ها، و از نظر اسلام هم وای به این خانه. زیرا شیاطین بقول پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) در این خانه زیادند و آنچه در این خانه نیست برکت خدا، رحمت خدا و ملائکه خداست.

غیبت - تهمت

آن که متأسفانه باید بگویم این است که کم است فردی یا خانه ای که مبتلا به غیبت، تهمت، شایعه و دروغ نباشد و اینها گناه بزرگی دارد. عیب جوئی در رو یا پشت سر باندازه ای گناهش بزرگ است که قرآن می فرماید: ویل لکل همزة لمزه وای به آن کسی که در رو عیبجوئی می کند. مثلاً خانم یک غذائی پخته باب طبع آقا نیامده مسخره می کند. یا این که مثلاً آقا یک چیزی از بازار خریده می برد خانه باب طبع خانم نیست مسخره می کند. قرآن می گوید: وای به تو بعد هم در همین سوره می گوید: خانم! آقائی که مسخره می کنی! بدان تو را در جهنم می برند و در سلول جهنم می گذارند آن جا باید بسوزی و بسازی. آن آتشی که نه فقط پوست می سوزاند، استخوان هم می سوزاند. قرآن می گوید: آتشی که استخوان می شکند. همچنین غیبت یعنی گوشت برادر مؤمن را خوردن. غیبت نکنید. غیبت کردن لاشخوری است. و معلوم است آن خانه ای که محل خوردن لاشه باشد، آن خانه ای که در آن سگها زندگی می کنند برکت ندارد. این خانه دیگر لطف خدا، نظر خدا روی آن نیست. این خانه دیگر تقدس ندارد.
روایتی از امام حسین(علیه السلام) وارد شده است که تحف العقول این روایت را از امام سجاد(علیه السلام)هم نقل می کند که خیلی کوتاه و پر معناست: می فرماید:
کف عن الغیبة فانها ادام کلاب النار
غیبت نان خورش سگهای جهنم است. معنای روایت این است که خانم! آقا! غیبت روی غیبت، برای تو ملکه می سازد. یعنی عادت پیدا می کنی به غیبت و آن ملکه برای تو هویت می سازد. زیرا غیبت تو را از صورت انسانی مبدل به صورت سگ می کند. این سگ جهنم می رود و در آن جا غذا می خواهد و غذایش بنابر روایت امام حسین و سجاد (علیهما السلام) همان غیبتهائی است که در دنیا کرده است. یعنی گوشتهای گندیده شده، همان گوشتهای گندیده آتشین را در جهنم می برند و این سگهای جهنم باید بخورند. و متأسفانه کدام خانه است که در آن غیبت نباشد؟ کدام خانه ای است که در آن مسخرگی نباشد؟ آقا! بچه ات را مسخره نکن. خانم! به بچه ات بد نگو. احترام بچه هایت را نگاه بدار! خانم! احترام شوهرت را نگاه دار. آقا! احترام خانمت را نگاه بدار. اگر خدای نکرده ضربه به شخصیت یکدیگر زدید اگر غیبت یکدیگر کردید بدانید که این ابهت گناه اگر برود عادت می شود. و اگر عادت شود هویت انسانی از نظر قانون تجسم عمل از بین می رود و به صورت درنده در می آئی. الغیبة ادام کلاب النار.
بدتر از این، تهمت است. یعنی چیزی که در کسی نباشد پشت سر او یا در روی او بگوئید. فرقش با غیبت این است که وقتی پشت سرش عیب او را می گوئید غیبت است اما یک وقت به صفت بدی که ندارد پشت سر او می گوئید که این تهمت است. و اگر کسی را سرزنش و تعییر کنید، زخم زبان و به لسان عربها لمزه گویند.
این حرف عوامانه که در میان مردم است به یکدیگر می گویند غیبت نکن می گوید در او هست که می گویم! این حرف شیطانی است. عیب در او باشد و بگوئی غیبت است و سگ می شوی و اگر خدای ناکرده چیزی را که نداشته باشد بگوئی این تهمت است. گناهش را می دانی چیست؟
انما یفتری الکذب الذین لا یؤمنون بایات الله و اولئک هم الکاذبون(68)
قرآن شریف با یک تأکید خاص خود می فرماید: آن کسانی که تهمت به یکدیگر می زنند اینهاً حتما مسلمان نیستند.
امام صادق(علیه السلام) می فرماید: آن کسانی که تهمت به یکدیگر زدند در یک تل چرک و خون اینها را نگاه می دارند. پنجاه هزار سال باید روی این تل چرک و خون بایستند حساب مردم تمام می شود بعد از این رسوائی او را به جهنم می برند. و متأسفانه در خانه های ما خیلی فراوان است و از نظر قانون تجسم عمل به شما بگویم در آن خانه ای که تهمت باشد ملائکه می بینند که این خانه مملو از چرک و خون است ولو تو نبینی. خیلی چیزها هست که آنهائی که چشم دارند می بینند. خیلی چشمها هست، خیلی گوشها هست که خیلی چیزها را می بینند و می شنوند. و مواظب باشید ملائکه نگاه نکنند به خانه تان ببینند بجای تقدس، خانه شما مملواز چرک و خون است. این خانه مملو از چرک و خون کی بارز می شود؟ اگر توبه نکنی و نابودش نکنی، در روز قیامت. روز قیامت اگر تل چرک و خون داری در این دنیا تهیه شده است. یعنی در این دنیا تهمت زدی آن تهمت تل چرک و خون شده است و در آن ایستادی. در روز قیامت که چشمها همه تیزبین می شود خودت می بینی، دیگران می بینند که در یک تل چرک و خون ایستاده ای. شایعه پراکنی نکنید! شایعه پراکنی یعنی بدون دلیل چیزی را پذیرفتن، و بدون دلیل چیزی را به دیگری گفتن. الان کیست که در این جلسه بگوید من شایعه نمی شنوم و نمی گویم؟ مقدسهای دو آتشه و سه آتشه هم نمی توانند الان بگویند ما کسی هستیم که زبان روزه شایعه نداریم. و بخدا قسم باید برای این مصیبتها خون گریه کرد. قرآن می فرماید آی کسی که شایعه را پخش می کنی و توجه به گناهش نداری گناهش بزرگ است. قرآن می فرماید:
اذ تلقونه بالسنتکم و تقولون بافواهکم ما لیس لکم به علم وتحسبونه هینا وهو عند الله عظیم(69)
می فرماید: یک چیزهائی می گوئید عادت هم شده به آن اهمیت نمی دهید او را سبک می شمارید اما پیش خدا خیلی بزرگ است.
ولا تقف ما لیس لک به علم ان السمع والبصر والفؤاد کل اولئک کان عنه مسئولا(70)
یعنی پیروی از شک نکن؛ پیروی از مظنه نکن؛ اگر چیزی را می خواهی بشنوی و قبول کنی با استدلال باشد؛ اگر چیزی را می خواهی بگوئی با استدلال باشد. و الا بدان در روز قیامت از چشمت، از گوشت، از دلت سؤال می کنند. و دل تو، گوش تو، چشم تو، زبان تو در قیامت علیه تو شهادت می دهند.
الیوم نختم علی افواههم و تکلمنا ایدیهم و تشهد ارجلهم بما کانوا یکسبون(71)
در روز قیامت دهنها مهر می شود. دست انسان، پای انسان، زبان انسان، گوش انسان، دل انسان علیه او شهادت می دهند. می گوید:
تو بودی که غیبت کردی، تو بودی که غیبت شنیدی، تو بودی که تهمت زدی، تو بودی که تهمت قبول کردی و تو بودی که شایعه پراکنی کردی. نکنید این گناهان را، فکری برایش بکنید. شوهر باید در مقابل زن با صداقت باشد، زن باید در مقابل شوهر با صداقت باشد. دروغ باید در زندگی، در خانه، نباشد. اگر دروغ در خانه آمد دیگر ملائکه رفت و شد ندارند که هیچ، بلکه ملائکه این خانه را لعن می کنند. در روایات می خوانیم: اگر کسی یک دروغ بگوید یک بوی گندی از دهن او به آسمانها می رود و ملائکه او را لعنش می کنند. خانم! مواظب باش به شوهرت دروغ نگو، آقا! مواظب باش به همسرت دروغ نگو. مهمتر از این مواظب باشید به بچه هایتان دروغ نگوئید. اگر به آنها چیزی گفتید حتماً به آن عمل کنید. مواظب باشید وعده دروغ به بچه هایتان ندهید. و بالاخره اگر می خواهید در روز قیامت یک مسلمان حقیقی باشید، صاف باشید، باحقیقت و صداقت باشید. بدا به حال آن خانه ای که دوروئی در آن خانه حکمفرما باشد. بدا به آن خانه ای که شوهر به زن دروغ بگوید؛ زن به شوهر دروغ بگوید. این خانه مثل منجلاب بوی گند می دهد. ملائکه به این خانه نگاه می کنند و به آن لعن می کنند؛ و به صاحب خانه به زنش به مردش لعن می کنند که مسلمان و دروغ! قرآن می فرماید: ای مسلمان از دو چیز بپرهیز: یکی مواظب باش بت پرست نباشی و دیگر این که دروغگو نباشی! یعنی دروغگوئی را با بت پرستی کنار یکدیگر گذارده است. و متأسفانه در خانه ما دروغ فراوان است.
در بازار ما، در کسب ما دروغ فراوان است. در خیابان ما دروغ فراوان است. و قسمی که دروغ در آن باشد مورد لعن است. آن شهری که در آن دروغ فراوان باشد بوی گند از آن به آسمانها بالا می رود و ملائکه آن شهر را لعنت می کنند.