فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 1

آیت الله حسین مظاهری‏‏

خدمت در منزل

بهترین عبادتها در اسلام این است که زن خدمت کند به شوهر یا شوهر خدمت کند به همسرش. شما می دانید شهادت در راه خدا بزرگترین فضیلت است. در روایات می خوانیم آن خانمی که خدمتگزار شوهرش باشد، غذائی بپزد، ظرفی بشوید، سفره ای پهن کند، سفره ای بردارد پروردگار عالم ثواب یک شهید را در نامه اعمالش می نویسد. و در روایات می خوانیم اگر یک آقائی خدمت کند در خانه تا خانمش کمتر زحمت بکشد یا در خارج خانه زحمت بکشد تا زن و بچه اش در رفاه و آسایش باشند ثواب یک شهید در نامه اعمالش می نویسند.
الکاد علی عیاله کالمجاهد فی سبیل الله(50)
بالاترین خدمت، بالاترین عبادت خدمت کردن در خانه است و اگر می خواهید برکت در خانه شما باشد، فضل و رحمت خدا در خانه های شما باشد، ملائکه رفت و آمد در خانه شما داشته باشند و بالاتر از این اگر می خواهید یک نسل مبارکی تحویل جامعه بدهید و اگر می خواهید عمر شما بابرکت باشد، زندگی شما بابرکت باشد مواظب باشید رابطه شما با خدا در خانه محکم باشد. و از چیزهائی که رابطه با خدا را خیلی محکم می کند الفت بین زن و شوهر است. خوشا به حال آن مردهائی که زنهایشان از آنها راضیند و خوشا به حال آن زنهائی که شوهرانشان از دست آنها راضیند. وقتی چنین باشد خدا از دست اینها راضی است. اما بدا به حال آن مردی که زنش از دست او راضی نباشد و بدتر از آن وای بر آن زنی که شوهر از او راضی نباشد حتماً جهنمی است. دیگربرکت خدا در آن منزل نیست. دیگر فضل خدا، نسل مبارک، عمر مبارک در آن خانه نیست.

تأثیر مال حرام

به شما بگویم اگر غذای حرام در خانه آمد، اگر خورد و خوراک شما از راه ربا، از راه رشوه، از راه مال مردم و بالاخره مال حرام شد بدانید در این خانه ملائکه نیست که نیست بلکه جای آتش است. یعنی ملائکه آسمانها می بینند که این خانه آتش گرفته است. چنانچه از نظر قرآن ملائکه آسمانها می بینند که این زن، این بچه های بی گناه آتش می خورند.
الذین یأکلون اموال الیتامی ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا(51)
یتیم از باب مصداق است. یعنی قرآن یک مصداق بزرگ را آورده است. لذا معنای آیه این است: آن کسانی که مال حرام بخورند آتش خورده اند.
امام صادق(علیه السلام) در ذیل همین آیه می فرماید: آن کسانی که خمس ندهند و مالی که خمس در آن هست بخورند و آن کسانی که زکات ندهند و مال زکات نداده را بخورند یعنی آن کسانی که مالی که از راه رشوه، ربا، تقلب، حقه بازی و از راه حرام به دست آورده می خورند قرآن فرموده خیال نکنید اینها غذا می خورند. خیر. اینها آتش می خورند: انما یأکلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیراً چه کسی می بیند؟ آن که چشم داشته باشد و اگر راستی آن که چشم بصیرت دارد نگاه بکند به آن خانه ای که در آن خانه خمس داده نمی شود سفره انداخته می شود می بیند آتش برافروخته است. زن آتش می خورد، بچه ها آتش می خورند چه وقت خودش می بیند؟
فکشفنا عنک غطاءک فبصرک الیوم حدید(52)
گوشت و پلوئی که در سفره دنیا بوده در قیامت آتش جهنم است. در جهنم همین سفره پهن است و مال حرامی را که خورده است می خورد. و بدا به حال زن و بچه اش. این بچه ها بعید است که بتوانند سعادتمند بشوند. اما بالاخره این سفره همه اش از این آقائی است که مال حرام به آنها داده است. در روز قیامت هم همین زن و بچه دشمن او هستند. جلویش را می گیرند و می گویند بی انصاف! برای چه به ما آتش دادی؟ خانم باز خواست می کند چرا خمس ندادی؟ چرا مال حرام را به من خوراندی؟ تو باید به من مال حلال می دادی. بچه ها جلوی او را می گیرند چرا به ما آتش دادی ما حال عبادت نداشتیم و رو به گناه رفتیم. تو با این اموال حرامی که به ما دادی جلوی سعادت ما را گرفتی.
در روایات داریم که یکی از کسانی که روز قیامت خیلی بدبخت است آن کسی است که شبانه روز زحمت کشید برای زن و بچه اش اما در روز قیامت همین زن و بچه دشمن او هستند با او دشمنی می کنند نفرینش می کنند. می گویند خدایا از او بازخواست کن پول خمس نداده را داد ما خوردیم این مال حرام به ما داد خوردیم و ما را قسی القلب کرد خدایا تو از او بازخواست کن. بدبختی و وزر و وبالش یکطرف، نفرین زن و بچه اش هم یکطرف.
و قدمنا الی ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثوراً(53)
این آیه می فرماید: یک دسته ای هستند که یک عبادات خوبی دارند: نماز خواندند، روزه گرفتند، حج رفتند، زیارت رفتند، کربلا رفتند، جلسه امام حسین(علیه السلام) که فضیلتش از همه اینها بالاتر است رفتند، گریه کردند، عزا داری کردند امام صادق(علیه السلام) می فرماید: والله این عبادات باندازه ای درخشندگی دارد مثل لباس سفید اینها می آیند محشر، اما مال حرام خوردند، مال دیگران را خوردند، تمام عملشان را می گیرند و به طلبکارها می دهند. وقتی خودش دست خالی ماند مسخره اش می کنند. می گویند: این کسی است که اعمالش را زن و بچه اش خوردند. یعنی از راه حرام به دست آورد، زن و بچه اش در رفاه و آسایش خوردند و حالا باید بازخواست بدهد. و بازخواستش این است که اعمالش را باید بدهد و بدون عمل به جهنم برود. قرآن می فرماید: وقدمنا الی ما عملوا یک اعمال خوبی را می آورند محشر فجعلناه هباء منثوراً تمام اعمال از او گرفته می شود. حق الناس مشکل است. و مواظب باشید و بدانید اگر در خانه شما حرام آمد دیگر رحمت خدا می رود، برکت می رود، الفت می رود. و بالاخره همان بچه ای که برایش خیلی دل می سوزاندی در روز قیامت به تو نفرین می کند و تو را جهنمی می کند.

جلسه هفتم