فهرست کتاب


اخلاق در خانه جلد 1

آیت الله حسین مظاهری‏‏

اهمیت عبادت و دعا

اننی انا الله لا اله الا انا فاعبدنی و اقم الصلوة لذکری(8)
قرآن می گوید: بنده ام! می خواهی دریابی مرا؟ نه با این چشم سر این چشم سر مال حیوان است با چشمی که حیوان ندارد. می خواهی بشنوی سلام مرا؟ با این گوش؟ نه. این گوش مال حیوانهاست. با آن گوشی که مال انسان است. می خواهی بفهمی؟ دریابی مرا؟ اگر می خواهی دریابی مرا، ببینی مرا، بشنوی کلام مرا عبادت کن، رابطه ات را با من محکم کن. می خواهی سواد الفبا داشته باشی یا نه، فیلسوف باشی یا نه، ادبیاتت خوب باشد یا نه. عبادت کن، رابطه ات را با من محکم کن. وقتی رابطه ات با من محکم شد به چیزی توجه کن و آن نماز است.اقم الصلوة یعنی چیزی که تو را زود به این مقامها می رساند نماز است، نماز اول وقت. تقاضا دارم در ماه مبارک رمضان این نماز شب را بخوانی. تقاضا دارم این مکالمه با خدا در این ماه مبارک رمضان برای همه شما باشد. خوشا به حال کسانی که در این ماه مبارک رمضان با خدا مکالمه دارند یعنی خدا با اینها حرف می زند. حرف زدن خدا با بنده های خود چیست؟ قرآن خواندن. امام صادق(علیه السلام) به شما می فرماید ای انسان وقتی که قرآن می خوانی و به یا ایها الذین آمنوا می رسی بگو لبیک لبیک یعنی بله. یا ایها الذین آمنوا یعنی ای کسانی که ایمان آوردید! ای مؤمنین! همین که می گوید این مؤمنین تو بگو لبیک.
افرادی هستند که وقتی می گویند یا ایها الذین آمنوا راستی می شنوند کلام خدا را نه با این گوش بقول مثنوی با آن گوش انسانی می شنوند کلام خدا را می شنود با آن زبانی که می شود جواب بدهد می گوید لیبک.
دعا یعنی چه؟ دعا راز و نیاز با خداست یعنی حرف زدن با خدا. همه و همه مخصوصاً جوانهای عزیزم در وقت دعا به فکر این نباشید که شکمتان پر شود یا نشود، دعایت مستجاب شود یا نشود. آن یک امر فرعی است به آن توجه نداشته باش. در وقتی که می گوئی خدا، خدا نظیر کسی باشد که می بیند خدا را و می خواهد که خدا بگوید بله بله.
قرآن در مضامین متعددی می فرماید:
ادعونی استجب لکم(9)
تو بگو خدا من می گویم بله. این یک معنایش این است که تو بگو خدا من اجابت می کنم. البته انسان هر دعائی کند بالاخره مستجاب می شود حالا صلاحش باشد، همان که می خواهد به او می دهند و اگر صلاحش نباشد بهتر به او می دهند. اما یک معنای دقیقتر از این اهل دل دارند و آن این که ای بنده من تو بگو خدا من می گویم بله.یک گوشی پیدا کن که بله مرا بشنوی. ادعونی استجب لکم بنده من مکالمه با من داشته باش. نماز مکالمه با خداست یعنی حرف زدن خدا با بنده و بنده با خداست. حمد و سوره حرف زدن خدا با بنده است و مابقی نماز حرف زدن بنده با خداست. بالاترین لذت برای کسی است که عاشق باشد. مکالمه کسانی که دریافتند خدا را. کسانی که خدا بر دل آنها حکومت داشته باشد بالاترین لذت آنها نماز است.

عبادت زهراء (علیهاالسلام)

بحث به جایی کشیده شد که نمی خواستم ولی امیدوارم که بهتر باشد از آنچه می خواستم. زهرای مرضیه(علیها السلام) جوان است معمولاً جوان خواب لازم دارد و خواب او بیشتر از انسان پیر است. زهراء خسته است زیرا در روز کار می کند. پیغمبر اکرم وارد خانه او شدند دیدند بچه در دامنش می باشد و دست مبارک به آسیاست از بس آسیا کرده در کنار آسیا خوابش برده است. زهرای خود را بیدار کرد. گفت: عزیزم! بچش، بچش تلخی دنیا را برای شیرینی آخرت. زهرا(علیها السلام) خسته است، بچه دار، خانه دار، شوهردار. اول که همکار نداشت خیلی برایش سخت بود. وقتی هم که همکار پیدا کرد فضه خادمه آمد، پیغمبر اکرم سفارش کرد زهرا جان! این هم یک انسان مثل تو می باشد باید کارهای خانه را قسمت کنی یک روز کارهای خانه برای تو و یک روز برای فضه. زهرا(علیها السلام) کار می کند. خسته است. خانه داری کار مشکلی است. بچه داری کار مشکلی است. شوهرداری که ان شاء الله بحث آینده ماست کار مشکلی است. زهرا(علیها السلام) همه این کارها را بطور کامل دارد اما در دل شب، وقت نمازش دیگر خواب چیست؟ خستگی چیست؟ باندازه ای روی پا ایستاده که پاهایش ورم کرده است. راجع به دو نفر نقل کرده اند که اینها از بس روی پا ایستادند و ایاک نعبد و ایاک نستعین گفتند پاهایشان ورم کرد: یکی شخص پیغمبر اکرم(صلی الله علیه و آله) و یکی هم حضرت زهرا(علیها السلام) می باشد. در دل شب بلند می شود خدا خدا می گوید دعا می کند آن هم برای دیگران. حضرت امام حسن(علیه السلام) می فرماید: از شب تا به صبح روی پا ایستاد و نماز بجای آورد و هرچه دعا کرد گفت: خدا! همسایه ها، خدا! مسلمانها، خدا! دیگران. می گوید بعد به مادرم گفتم: خوب بود به ما هم دعا بکنی، گفت: نه عزیزم دیگران بر ما مقدمند الجار ثم الدار(10).

جلسه دوم