فهرست کتاب


قوه قضائیه و قضا در کلام امام و رهبر

مرکز غدیر‏‏‏

اهمیت قوه قضائیه

1- قوه قضائیه تامین کننده سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی

جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید عبدالکریم موسوی اردبیلی دامت افاضاته
نظر به اهمیت نقش قوه قضائیه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضائی براساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دادستانی کل کشور منصوب می شوید...(1)
جناب مستطاب حجت الاسلام آقای حاج سید محمد حسینی بهشتی دامت افاضاته
نظر به اهمیت نقش قوه قضائیه در تامین سعادت و سلامت جامعه و تمامیت نظام جمهوری اسلامی و ضرورت ایجاد تشکیلات نوین قضائی براساس تعالیم مقدس اسلام، به ریاست دیوانعالی کشور منصوب می شوید...(2)

2- قضا در ردیف اول مسائل اسلام

...قضا در اسلام از حیث اهمیت شاید در ردیف اول مسائل اسلام و تعبیراتی هم که در لسان ائمه شده است، کشف از اهمیت بسیار می کند و امیر المومنین علیه السلام به شریح می فرمایند که : یا شریح قد جلست مجلسا لا یجلسه الانبی او و صی نبی او شقی . یا نبی باید متکفل قضا باشد و یا وصی نبی، یعنی کسی که نبی به او سفارش کرده باشد، از این دو که گذشت شقی است. یا مثلا گفته شده است اگر کسی نسبت به دو دِرهم، قضاوت ناحق کند کافر است.(3)