فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

8 - قاسم بن یوسف

یکی از افرادی که به حضرت مهدی ایمان دارد و منتظر ظهور آن حضرت می باشد ، قاسم بن یوسف است . او چنین گفته است :
انی لارجو ان تنالهم - منی ید تشفی جوی الصدر ...
این شاعر ، در انتظار است که حضرت مهدی - علیه السلام - بیاید تا از دشمنان خدا که تمام محرمات خدا را هتک کرده اند ، انتقام گرفته شود .

9 - ابن رومی

ابن رومی از درخشنده ترین شاعران زمان خودش است . در قصیده اش برای شهید یحیی علوی که به خاطر ستمدیدگان و شکنجه دیدگان و پرخاش بر ستمگران و مستبدان به شهادت رسید ، سروده است ، از حضرت صاحب الأمر ، امام مهدی سخن گفته و حاکمان بنی عباس را به وجود مقدس آن حضرت تهدید کرده است. او چنین می گوید :
غررتم لأن صدقتم ان حالة - تدوم لکم و الدهر لونان أخرج ... (233)

10 - یحیی بن اعقب

یحیی بن أعقب در قصیده اش حضرت امام منتظر - علیه السلام - را تمجید و تجلیل کرده و امنیت و آرامش و در امان بودن مظلومین را در حکومت آن حضرت ، تشریح کرده ، همچنانکه اقامه حدود تعطیل شده را در عصر و حکومت آن حضرت ، متذکر شده است :
أسمر اللون ، مشرق الوجه - ملیح البهاء ، طریاً جنباً ... (234)