فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

12 - سلیمان بن خواجه

عالم فاضل شیخ سلیمان بن خواجه بحبث مستدلی دارد و در آن بحث ثابت کرده مهدی موعود که پیغمبر اسلام به او بشارت داده ، همان حجت خدا محمد بن حسن عسگری است و دلایل و شواهدی

را بر تأیید عقیده اش ذکر کرده است . و یاد آوری این نکته جالب است که این شیخ از نظر مذهب ، حنفی و از نظر مسلک ، صوفی است (219) 13 - عبدالوهاب شعرانی

شیخ عارف عبدالوهاب احمد بن علی شعرانی گفته است : ولادت امام منتظر - علیه السلام - شب نیمه شعبان سال 255 هجری است و او زنده و وجود دارد تا ظهور کند و عیسی بن مریم هم در کنارش می باشد و او از اولاد امام حسن عسگری است (220) .

14 - خیر الدین زرکلی

خیر الدین زرکلی گفته است : محمد بن عسگری خالص بن علی الهادی ابو القاسم ، آخرین پیشوا از دوازده امام امامیه است و او نزد امامیه به مهدی ، صاحب الزمان ، منتظر ، حجت و صاحب السرداب معروف است . در سامرا متولد شده و در حالی که پنج ساله بود ، پدرش وفات یافت . وقتی که به سن نه ، یا ده و یا نوزده سالگی رسید ، در خانه پدرش داخل سرداب شد و دیگر خارج نگردید و
ابن خلکان گفته : شیعه در آخر الزمان خروج او را از همان سرداب در سامرا (221) انتظار می کشد .
اما همانطور که مکرر گفتیم ، شیعه هرگز انتظار خروج امام مصلح را از سردابی در سامرا نمی کشد، بلکه شیعه معتقد است امام مصلح از خانه خدا خروج می کند .