فهرست کتاب


زندگانی خاتم الاوصیاء

باقر شریف قرشی‏ ابوالفضل اسلامی (علی)

دعاهای امام زمان (ع)

دعا، مناجات با خدا و بریدن از همه چیز و ارتباط با اوست. دعا، می رساند که دعا کننده دارای صفای نفس و پاکی دل و وابستگی به خدای متعال، خالق هستی و بخشنده حیات است. بعضی از دعاهای امام اعظم قائم آل محمد که در تاریخ آمده بدین قرار است:

1- دعاهای امام زمان (ع) برای مسلمین

اللهم ارزقنا توفیق الطاعة و بعد المعصیة و صدق النیة و عرفان الحرمة و اکرمنا بالهدی و الاستقامة... (62)
به حق، آن حضرت به درگاه خدای تعالی تضرع و زرای کرده که بر مسلمین منت بگذارد و به آنان کرامتهای اخلاقی و آداب نیکو و هر آنچه آنان را به خدای تعالی نزدیک می کند، عنایت نماید.

2- دعای امام زمان (ع) برای مومنین

حضرت مهدی - سلام الله علیه - برای مومنین صالح، این دعا را می خوانده است:
اللهم بحق من ناجاک و بحق من دعاک فی البر و البحر، صلی علی محمد و آله و تفضل علی فقراء المومنین و المومنات بالغنی و السعة... (63)
دعای مذکور، حکایت می کند که عطف و مهر و رأفت آن حضرت نسبت به مومنین تا کجاست. آنچه را که برای دنیا و آخرت آنان خیر و صلاح و سعادت می باشد از خداوند متعال برای آنان طلب و تمنا کرده است.