فهرست کتاب


کلید سعادت

رحمت‏الله عرب نوکندی

مقدمه:

انگیزه نگارش

1. صدقه جاریه

عن انس مالک قال رسول الله (ص): المؤمن اذا مات و ترک ورقة واحدة علیها علم تکون تلک الورقة یوم القیامة ستراً فیما بینه و بین النار و أعطاه الله تبارک و تعالی بکل حرف مکتوب علیها مدینة أوسع من الدنیا سبع مرات و مامن مؤمن یقعد ساعة عند العالم الا ناداه ربه عز و جل جلست الی حبیبی و عزتی و جلالی لأ سکنت الجنة معه و لاأبالی . (1)
انس بن مالک روایت می کند از پیامبر اکرم (ص) که، آن حضرت فرمود: مؤمنی که از دنیا برود و برگ دانشی از خود به جا گذارد، آن ورقه روز قیامت پرده یی میان او و آتش جهنم می گردد و خداوند متعال به هر حرفی که در آن نوشته شده، شهری به هفت مرتبه وسیع تر از دنیا به او عطا می کند؛ و هیچ مؤمنی ساعتی در نزد عامل ننشیند، مگر اینکه خدای عز و جل او را ندا کند که: پیش حبیب و دوستم نشستی، قسم به عزت و جلالم! تو را در بهشت ساکن نمایم و باکی ندارم.
قال رسول الله (ص)، سبعة اسباب یکسب للعبد ثوابها بعد وفاته: رجل غرس نخلاً او حفر بئراً او اجری نهراً او بنی مسجداً او کتب مصحفاً او ورث علماً او خلف ولداً صالحاً یستغفر له بعد وفاته . (2)
پیامبر اکرم (ص) فرمود: هفت چیز است که اگر شخص یکی از آنها را انجام داده باشد، پس از مرگ، ثوابش به او می رسد:
1. کسی که نخلی را نشانده باشد.
2. یا چاهی را کنده باشد.
3. یا نهری را جاری ساخته باشد.
4. یا مسجدی را بنا نموده باشد.
5. یا قرآنی را نوشته باشد.
6. یا علمی را از خود بر جای گذاشته باشد.
7. یا فرزند صالحی را بر جای نهاده باشد که برای او استغفار نماید.
به مفاد حدیث شریف نبوی تمام اعمال انسان به وسیله ی مرگ از وی منقطع می شود، مگر آن دسته از اعمالی که آن را فقط برای خدا انجام داده باشد؛ از جمله آن اعمال، علم و دانشیست که از خود بر جای گذاشته و مردم از آن استفاده نمایند. از این جهت، حقیر رحمت الله عرب نوکندی کتابی را که هم اکنون در پیش رو دارید از خود به یادگار گذاردم تا ذخیره یی باشد برای روز قیامت، روزی که لا ینفع مال و لابنون الا من اتی الله بقلب سلیم و از استفاده کنندگان این کتاب استدعا دارم بنده را از دعای خیرشان محروم نفرمایند.