فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

یک داستان و دو حدیث هشدار دهنده

برای اینکه بیشتر به این هشدار دقت کنید، به یک داستان و دو حدیث زیر توجه نمائید:
گوید: یکی از دغلبازان صوفی به نام عبدالسلام بصری که از صوفیان و زاهد نماهای معروف بصره بود، و مریدهای بسیار داشت، در بصره در نماز جماعت، چند بار گفت: چخ، چخ
مریدان بعد از نماز، به او گفتند، چرا در نماز، چخ چخ می کردی؟
او در پاسخ گفت: با چشم بصیرت دیدم سگی می خواست در مکه وارد مسجد الحرام شود، از آنجا بیرونش کردم
مریدان ساده لوح و کوردل او، بیشتر به او ارادت پیدا کردند، که مرشد ما در بصره، سگی را که در مکه وارد مسجد الحرام می شد، با چخ چخ بیرون کرد
یکی از این مریدان شب به خانه آمد، و ماجرا را به همسرش گفت، همسر او که بانویی باهوش بود، به شوهرش گفت: یک شب شام آقای مرشد را با عده ای از مریدانش به خانه ما دعوت کن، تا خانه ما از قدوم او مبارک گردد .
شوهر، پیشنهاد همسرش را پذیرفت، آن شب موعود فرا رسید، مرشد و جمعی از مریدان آمدند و در کنار سفره نشستند، و غذای آن شب، مرغ و پلو بود، مطابق طرح همسر هوشمند میزبان، جلو هر یک از مهمانان یک مرغ بریان و مقداری برنج کنار آن نهادند، که مرغ دیده می شد ولی در مورد مرشد، مرغ را زیر پلوها پنهان کرده و نزد او نهادند، او مرغ را ندید، به صورت اعتراض، پرخاش کرد و گفت: پس مرغ من چه شد!؟ .
در همان فرصت، بانوی هوشمند، نزد مریدان مرشد گفت: مرشدی که مرغ را زیر یک لایه برنج نبیند، چطور در بصر سگی را که در مکه وارد مسجد الحرام می شود می بیند ؟ .
در این هنگام عبدالسلام رسوا شد، و حاضران از هوشمندی آن بانوی با معرفت تقدیر و تحسین کردند . (383)
و هرگز این حدیث ناب امام صادق (ع) را فراموش نکنید که فرمود:
من اصغی الی ناطق فقد عبده، فان کان الناطق عن الله فقد عبدالله، و ان کان الناطق عن ابلیس فقد عبد ابلیس
: هر کس که به سخن گوینده ای گوش فرا دهد، او را عبادت کرده است، پس هرگاه گوینده از طرف خدا سخن گوید، او خدا را عبادت نموده، و اگر گوینده از طرف ابلیس سخن بگوید، او ابلیس را پرستش نموده است .(384) نیز این حدیث پیام آور و هشدار دهنده را از یاد نبرید که امام صادق (ع) درباره قیام جهانی حضرت مهدی (عج)، فرمودند:
اذا خرج القائم یأتی بدین جدید و کتاب جدید و سنة جدیدة و قضاء جدید
: هنگامی که حضرت قائم (عج ) خروج کند، فرمان نو، و کتاب نو، و روش نو، و دادگاه نو می آورد . (385)
این سخن بیانگر آن است که در طول تاریخ اسلام، آگاهان مغرض، و ناآگاهانی که فریب می خورند، آنچنان پیرایه ها و نسبت های ناروا را به اسلام می بندند که وقتی حضرت مهدی (عج) حقیقت اسلام را نشان می دهد، مردم می گویند فرمان و دین و روش و دادگاه جدید و نوی آورده است .

اصل: 11 راز داری در رفتار امامان (ع)

اشاره:
یکی از اصولی که در اسلام: بسیار مهم است و در گفتار و شیوه زندگی امامان شیعه (ع) در جایگاه ارجمندی قرار دارد، اصل راز داری است، که در بعضی از موارد از واجبات مؤکد است، و افشاء کننده آن، گناه کبیره و بسیار بزرگ را انجام داده و سزاوار مجازات شدید می باشد .
اصل راز داری، معنی وسیع، و ابعاد گوناگونی دارد، که ما در اینجا این بحث را در سه بخش زیر، تجزیه و تحلیل و خلاصه می کنیم:
1 - معنی راز داری و شاخه های آن
2 - اهمیت راز داری از نظر قرآن و روایات
3 - فرازهایی از شیوه زندگی پیامبر (ص) و امامان (ع) در رابطه با راز داری .

یک: معنی راز داری و شاخه های آن

راز داری که در اصطلاح اسلامی از آن با عناوین مختلفی مانند: کتمان سر ، عیب پوشی ، تقیه و پنهان نمودن اسرار نظامی رفتار چریکی ، اختفاء اسرار انقلاب و ... یاد می شود، به معنی پوشیدن و افشاء نکردن است، چنین پوششی در اسلام دارای شاخه های مختلف است، که می توان آن را چنین تقسیم نمود:
1 - راز داری نظامی
2 - راز داری سیاسی و عقیدتی
3 - راز داری اخلاقی
راز داری نظامی؛ آن است که بعضی از اسرار عملیات نظامی برای دشمن، پوشیده بماند، تا دشمن غافلگیر شده، و فرصتی برای عملیات و تدارکات نداشته باشد .
راز داری سیاسی و عقیدتی؛ همان تقیه و مسائل چریکی است که انسان برای پیشبرد اهداف خود، در ظاهر بهانه ای از نظر سیاسی یا عقیدتی، به دست دشمن نمی دهد، و با آرامش ظاهری خود، دشمن را غافل و رام می کند، ولی در باطن به کار خود بر ضد دشمن ادامه می دهد .
راز داری اخلاقی؛ همان عیب پوشی، و کتمان سر، و سر پوش نهادن بر اسرار اخلاقی مؤمنان است، که برای حفظ آبروی آنها، و برای عادی نشدن گناه، به کار می رود، و نقش به سزایی در سالم سازی محیط، و حفظ آبرو و حیثیت مردم، برای روشن شدن مطالب مذکور لازم است به توضیحات زیر توجه کنید: