فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

فراز پنجم:

هنگامی که آخرهای شب فرا می رسید، امام صادق (ع) به طور ناشناس انبانی حاوی نان و گوشت و پول بر دوش خود حمل می کرد و به در خانه مستمندان مدینه می آمد و آنها را تقسیم می کرد، ولی مستمندان او را نمی شناختند، وقتی که امام صادق (ع) از دنیا رفت، مستمندان فهمیدند که آن ایثارگر امام صادق (ع) بوده است . (283)

فراز ششم :

ابان بن تغلب می گوید: همراه امام صادق (ع) مشغول طواف کعبه بودم، در گرماگرم طواف، یکی از شیعیان نزد من آمد و با اشاره از من خواست تا همراه او برای برآوردن حاجت او بروم، ولی من دوست نداشتم طوافم را قطع کنم و امام صادق (ع) را رها نمایم و همراه او بروم، به طواف خود ادامه دادم، باز آن مرد اشاره کرد که به همراه من بیا، امام صادق (ع) آن مرد را دید، به من فرمود آیا آن مرد تو را می خواهد؟
عرض کردم: آری
فرمود: او کیست؟
عرض کردم: یکی از دوستان و شیعیان است .
فرمود: همراه او برو .
گفتم : آیا طوافم را بشکنم؟
فرمود: آری، گفتم: گرچه طواف واجب باشد؟
فرمود: آری، بشکن و برو .
من طواف را شکستم و همراه آن مرد رفتم و پس از کمک به او ( و انجام نیاز او ) به محضر امام صادق (ع) بازگشتم و با اصرار از آن حضرت پرسیدم که حق مؤمن بر مؤمن چیست؟
فرمود: ای ابان نصف ثروت خود را به آن مرد نیازمند بده .
( که در این صورت حق او را ادا کرده ای )
در این هنگام امام صادق (ع) به من نگاه کرد، وقتی که دگرگونی چهره ام را دید ( که من از دادن نصف مالم به نیازمند، ناخشنودم )، فرمود: مگر ندیدی که خداوند (در قرآن ) آنان را که دیگران را بر خود ترجیح داده اند تمجید کرده و می فرماید:
و یؤثرون علی انفسهم و لو کان بهم خصاصة
: آنان (خاندان نبوت) کسانی هستند که دیگران را بر خود مقدم می دارند، هر چند خود شدیدا فقیر باشند . (حشر - 9)
عرض کردم: به این آیه توجه دارم .
فرمود: آگاه باش که اگر تو نیمی از ثروتت را به آن مرد نیازمند بدهی، او را بر خود مقدم نداشته ای، بلکه با او برابر شده ای، مقدم داشتن او (و ایثارگری )، آن وقت است که تو از نصف دیگر ثروتت به او بدهی . (284)

اصل: 8 اعتدال در زندگی امامان (ع)

اشاره:
یکی از اصول اخلاقی امامان (ع) رعایت اعتدال در همه مسائل مختلف زندگی، و دوری از افراط و تفریط است، آنها در مسائل اعتقادی، سیاسی، اقتصادی، عبادی و اجتماعی هرگز راه افراط یا تفریط را نپیمودند، و در همه جا معتدل زیستند و رفتارشان با مردم بر اساس اعتدال بود و شدیدا یاران خود را از افراط (زیاده روی ) و تفریط ( کندروی ) نهی کرده و راه اعتدال را که همان راه میانه است سفارش می نمودند . (285)
و همه برنامه های آنها زیر پوشش اعتدال قرار داشت، برای روشن شدن مطلب لازم است این موضوع را در چهار بخش توضیح دهیم:
1 - معنی اعتدال و قلمرو آن در اسلام
2 - اهمیت اعتدال از دیدگاه قرآن و روایات
3 - نتائج شوم دوری از اعتدال (مانند وسواس، اسراف و ...)
4 - فرازهایی از شیوه زندگی امامان (ع) در رابطه با اعتدال