فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

فراز هشتم:

حضرت رضا (ع) به حمام رفت، در حمام شخصی ( که امام را نمی شناخت) از امام تقاضا کرد که بر بدنش کیسه بکشد.
امام رضا(ع) بی درنگ برخاست و به کیسه کشیدن بدن او مشغول شد، ولی برخورد محترمانه افرادی که در حمام بودند، با امام موجب شد که آن شخص امام را شناخت، هماندم جا خورد و با کمال شرمندگی به عذرخواهی پرداخت.
امام رضا(ع) به کیسه کشیدن خود با کمال میل تا پایان ادامه داد . (268)

یک تذکر لازم

باید توجه داشت که در بعضی از موارد خصلت نیک تواضع، با خصلت ناشایسته ذلت اشتباه می شود، چرا که مرز بین دو خصلت، نزدیک است،
تواضع به معنی فروتنی در برابر حق، و در برابر مؤمنان است، نه به معنی خاکساری و سستی و کژ و معوج شدن در برابر افراد ثروتمند و ...
بنابراین باید تواضع با رعایت وقار، عزت نفس و کرامت انسانی باشد، در غیر این صورت با خصلت ذلت و بیچارگی آمیخته شده و مفهوم بسیار زشتی پیدا خواهد کرد، برای روشن شدن این موضوع مهم، به حدیث زیر توجه کنید:
شخصی به امام حسین (ع) عرض کرد: در وجود تو یکنوع کبر و بزرگ نمایی دیده می شود .
امام حسین (ع) در پاسخ فرمود: هرگز چنین نیست، مقام کبریایی مخصوص ذات پاک خدا است، ولی در من عزت وجود دارد، و خداوند می فرماید:
و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین
: عزت از برای خدا و رسولش و از برای مؤمنان است .
(منافقون - 8 ) (269)

اصل: 7 توجه امامان (ع) به نیازهای مردم، و رفع مشکلات آنها

اشاره
یکی از اصول اخلاقی امامان (ع) که در شیوه زندگی همه امامان به طور فراوان دیده می شود، و در همه زوایای زندگی پر بار آنها آشکار است، توجه امامان (ع) به نیازهای مردم، و برطرف نمودن مشکلات آنها و شادمان نمودنشان است، امامان (ع) تا سر حد ایثار، از همه امکانات خود برای حل مشکلات گوناگون مردم، استفاده می کردند، به طوری که می توان گفت: آنها خود را دربست وقف مردم کرده بودند، و کوشش بسیار در رفع نیازها و احتیاجات روزمره آنها می نمودند .
برای تجزیه و تحلیل و بررسی این بحث، لازم است در اینجا سه مطلب مورد دقت و توجه قرار گیرد:
1- اهمیت رفع نیازها و حل مشکلات مردم از نظر قرآن و روایات
2 - انتقاد شدید امامان (ع) از بی توجهی به نیازهای مردم
3 - فرازهایی از شیوه امامان (ع) در راستای حل مشکلات گوناگون مردم