فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

فراز هفتم:

روزی امام کاظم (ع) از کنار مردی سیاهپوست و زشترو عبور نمود، به او سلام کرد و نزد او نشست و مدتی طولانی با او گرم صحبت شد، سپس به او فرمود: برای انجام نیازهای تو آماده هستم ، بعضی از حاضران از روی تعجب به امام کاظم (ع) گفتند: ای پسر رسول خدا!شما با آن همه مقام، این گونه با یک سیاهپوست بدریخت، صحبت می کنید؟!
امام کاظم (ع) در پاسخ فرمود: چرا چنین نباشد، او برادر ما و همسایه ما است و پدر ما و او حضرت آدم (ع) یکی است، و بهترین ادیان یعنی اسلام بین ما و او پیوند یگانگی برقرار نموده است ... (267)

فراز هشتم:

حضرت رضا (ع) به حمام رفت، در حمام شخصی ( که امام را نمی شناخت) از امام تقاضا کرد که بر بدنش کیسه بکشد.
امام رضا(ع) بی درنگ برخاست و به کیسه کشیدن بدن او مشغول شد، ولی برخورد محترمانه افرادی که در حمام بودند، با امام موجب شد که آن شخص امام را شناخت، هماندم جا خورد و با کمال شرمندگی به عذرخواهی پرداخت.
امام رضا(ع) به کیسه کشیدن خود با کمال میل تا پایان ادامه داد . (268)

یک تذکر لازم

باید توجه داشت که در بعضی از موارد خصلت نیک تواضع، با خصلت ناشایسته ذلت اشتباه می شود، چرا که مرز بین دو خصلت، نزدیک است،
تواضع به معنی فروتنی در برابر حق، و در برابر مؤمنان است، نه به معنی خاکساری و سستی و کژ و معوج شدن در برابر افراد ثروتمند و ...
بنابراین باید تواضع با رعایت وقار، عزت نفس و کرامت انسانی باشد، در غیر این صورت با خصلت ذلت و بیچارگی آمیخته شده و مفهوم بسیار زشتی پیدا خواهد کرد، برای روشن شدن این موضوع مهم، به حدیث زیر توجه کنید:
شخصی به امام حسین (ع) عرض کرد: در وجود تو یکنوع کبر و بزرگ نمایی دیده می شود .
امام حسین (ع) در پاسخ فرمود: هرگز چنین نیست، مقام کبریایی مخصوص ذات پاک خدا است، ولی در من عزت وجود دارد، و خداوند می فرماید:
و لله العزة و لرسوله و للمؤمنین
: عزت از برای خدا و رسولش و از برای مؤمنان است .
(منافقون - 8 ) (269)