فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

فراز پنجم:

یکی از بستگان امام صادق (ع) به خاطر موضوعی در غیاب آن حضرت، در نزد مردم از آن بزرگوار بدگوئی می کرد، امام صادق (ع) توسط شخصی از بدگوئی او باخبر شد، همین که این خبر را شنید، بی آنکه عکس العمل شدیدی نشان دهد، با کمال نرمش و آرامش برخاست و وضو گرفت و مشغول نماز شد، یکی از حاضران بنام حماد لحام می گوید: من گمان کردم که آن حضرت می خواهد برای آن شخص ناسزاگو نفرین کند، ولی بر خلاف تصور دیدم آن بزرگوار بعد از نماز، چنین دعا کرد:
خدایا من حقم را به او بخشیدم، تو از من بزرگوارتر و سخی تر هستی، او را به من ببخش و کیفرش نکن.
سپس دیدم آن حضرت آنچنان ترحم و رقت قلب نسبت به او پیدا کرد که همچنان برای او دعا می کرد، و من از آنهمه بزرگ منشی و صمیمیت و صفای باطن و رفق و مدارای او، شگفت زده شدم . (234)

اصل: 5 صله رحم از دیدگاه امامان (ع)

اشاره:
یکی از اصول اخلاقی که در شیوه زندگی امامان (ع) در جایگاه بسیار ارجمند و رفیع است، صله رحم (رفت و آمد و پیوند نیک با خویشان ) است، این اصل از واجبات مؤکد و بسیار مهم است، و ضد آن یعنی قطع رحم از گناهان کبیره ای است که مجازات اخروی بسیار سخت دارد، و از گناهانی است که دارای کیفر زود رس است و در همین دنیا دامنگیر مرتکب آن خواهد شد .
برای روشن شدن موضوع، این بحث را در سه بخش تجزیه و تحلیل می کنیم:
1 - معنی رحم، و اهمیت صله رحم در مکتب امامان (ع) و حدود آن
2 - اقسام و شاخه های مختلف صله رحم
3 - فرازهایی از شیوه اماماان (ع) در رابطه با صله رحم و قطع رحم.

1 - معنی رحم، و اهمیت صله رحم

واژه رحم در اصل به معنی خویشاوندی است، و از نظر عرف و لغت شامل همه خویشاوندان از زن و مرد، از دور و نزدیک خواهد شد، گرچه آنها که نزدیکتر هستند، در مورد صله رحم نسبت به آنها تأکید بیشتر شده است .
فقیه عالیمقام، شهید اول (محمد بن مکی، متوفی 787 ه.ق ) در کتاب قواعد خود، همین معنی وسیع را در معنی واژه رحم انتخاب کرده، و قول بعضی از علمای اهل تسنن را که صله رحم را محدود به خویشانی که محرم هستند نموده، رد کرده و می فرماید: به مقتضای معنی لغوی، و عرف و روایات، واژه رحم، معنی وسیعی دارد و شامل همه خویشان از دور و نزدیک خواهد شد، سپس به عنوان شاهد، به قرآن تمسک کرده که در آیه 22 سوره محمد(ص) می فرماید:
فهل عسیتم ان تولیتم ان تفسدوا فی الارض و تقطعوا ارحامکم - اولئک الذین لعنهم الله ...
: اگر روزی گردان شوید، آیا جز این انتظار می رود که در زمین فساد کنید و قطع رحم نمائید ایشان کسانی هستند که خداوند آنها را لعنت نموده است .
در تفسیر علی بن ابراهیم، از امام علی (ع) نقل شده که فرمود: این آیه در مورد بنی امیه نازل شده است .
بنابراین مطابق سخن حضرت علی (ع) در مورد آیه فوق، فهمیده می شود که رحم شامل بستگان دور نیز خواهد شد، با توجه به اینکه بنی امیه نسبت به بنی هاشم، از بستگان دور بودند .(235)
نگارنده گوید: درباره وسعت معنی رحم ، روایات دیگری نیز نقل شده است، از جمله:
رسول اکرم (ص) فرمود: در شب معراج هنگامی که مرا در آسمان سیر دادند، در آنجا شخصی را دیدم که خود را به عرش خدا آویخته و از یکی از رحم (خویش ) خود شکایت می کند، از او پرسیدم: بین تو و او از ناحیه پدر، چقدر فاصله است؟ .
در پاسخ گفت: اربعین ابا: به اندازه واسطه شدن چهل پدر. .(236)
و در مورد اهمیت صله رحم و کیفر قطع رحم، آیات و روایات بسیار نقل شده است، به عنوان نمونه:
1- قال رسول الله: اوصی الشاهد من امتی و الغائب منهم و من فی اصلاب الرجال و ارحام النساء الی یوم القیامة ان یصل الرحم و ان کانت منه علی مسیرة سنة، فان ذلک من الدین
: رسول خدا (ص) فرمود: وصیت می کنم به حاضران و غائبان و به آنها که در پشت مردان و رحم زنان تا روز قیامت هستند، که صله رحم کنند، اگر چه با پیمودن فاصله یک سال راه باشد، زیرا صله رحم، جزء دین است . (237)
2 - امام باقر (ع) فرمود: صلة الارحام تحسن الخلق، و تسمح الکف، و تطیب النفس، و تزید فی الرزق، و تنسی ء الاجل
: صله رحم، خوی انسان را نیکو، و دست را باز ، و روح را پاکیزه، و روزی را زیاد، و مرگ را به عقب می اندازد . (238)
3 - شخصی به محضر رسول خدا (ص) آمد و گفت: به من خبر بده بهترین چیز در اسلام چیست؟ .
پیامبر (ص) در پاسخ فرمود: ایمان به خدا.
او عرض کرد: بعد از آن چیست؟
پیامبر (ص) فرمود: صله رحم . (239)
4 - نیز فرمود:
اعجل الخیر ثوابا صلة الرحم
صله رحم، صفتی است که ثواب آن از همه چیز زودتر به انجام دهنده آن برسد . (240)
5 - امام صادق (ع) به یکی از یاران به نام میسر فرمود:
قد حضر اجلک غیر مرة، کل ذلک یؤخرک الله بصلتک رحمک و برک قرابتک
: قوت مرگ تو چندین بار فرا رسید، ولی در هر بار خداوند آن را به خاطر صله رحم، و نیکی تو به خویشانت، تأخیر انداخت . (241)
6 - رسول خدا (ص) فرمود:
الصدقة بعشرة، و صلة الاخوان بعشرین، و صلة الرحم باربعة و عشرین
: پاداش صدقه، ده برابر است، پاداش ارتباط نیک با برادران دینی، بیست برابر است، پاداش صله رحم، بیست و چهار برابر است . (242)