فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

3 - استخاره با تسبیح

علامه مجلسی از پدرش و او از شیخ بهایی (ره) نقل می کنند که گفت: من از مشایخ و اساتید خود شنیدم که از امام عصر (عج) نقل شده: که استخاره با تسبیح، چنین انجام داده شود:
تسبیح را به دست گرفته، سه بار صلوات بفرست، سپس با انگشت، میان تسبیح را گرفته، دو تا دو تا رد کن اگر آخری جفت آمد بد است، و اگر طاق آمد خوب است . (192)
علامه مجلسی (ره) می گوید: پدرم ملا محمد تقی مجلسی (ره ) اکثر اوقات در اموری که عجله داشتند، این گونه استخاره می کردند:

4 - استخاره با کاغذ ( ذات الرقاع)

هارون بن خارجه می گوید: امام صادق (ع) فرمود: هرگاه اراده کاری نمودی، فخذ ست رقاع: شش عدد کاغذ بردار (رقاع جمع رقعه به معنی کاغذ است )، در سه عدد آن بنویس:
بسم الله الرحمن الرحیم - خیرة من الله العزیز الحکیم لفلان بن فلانه (مثلا لاحمد بن خدیجه ) افعله
و در سه عدد کاغذ دیگر همین جملات را بنویس، و در آخر بجای کلمه افعله بنویس لا تفعل ، و این شش قطعه کاغذ را زیر سجاده خود بگذار، آنگاه برخیز و دو رکعت نماز بخوان، پس از نماز به سجده برو و در سجده صد بار بگو:
استخیر الله برحمته خیرة فی عافیة ، سپس سر از سجده بردار و راست بنشین و بگو:
اللهم خزلی و اخترلی فی جمیع اموری فی یسر منک و عافیة
: خدایا برای من خیر گردان و انتخاب کن در همه امورم در مورد آسایش و عافیت از جانبت .
سپس با دست خود آن شش عدد کاغذ را از زیر سجاده بیرون بیاور و مخلوط کن، آنگاه یکی از آنها را بردار، و سپس یکی دیگر بردار، و سپس سومی را بردار، اگر در هر سه پشت هم نوشته بود لا تفعل (انجام نده)، پس انجام نده ( و اگر در هر سه نوشته بود: افعل، پس انجام بده )، و اگر مخلوط بود، در اولی نوشته بود افعله (بجا آور آن را ) و در دومی نوشته بود لا تفعل (بجا نیاور) تا پنج عدد کاغذ را بیرون بیاور، و در میان آن پنج عدد هرگاه در اکثر آنها (یعنی سه عدد از آنها ) هر چه نوشته بود همان را انجام بده، و ششمین کاغذ را ترک کن که نیازی به آن نداری. (193)
استخاره های چهار گانه مذکور، به اضافه استخاره مطلق که قبلا ذکر شد، مشهورترین استخاره ها است، و گرنه انواع دیگری نیز در روایات ذکر شده است در مورد استخاره با رقاع ( با شش قطعه کاغذ) که چگونگی آن بیان گردید، عالم بزرگ سید بن طاووس (متوفی 664 ه.ق ) که کتاب پر حجمی به نام فتح الابواب درباره استخاره نوشته، اهمیت شایانی به آن می داده است، به طوری که علامه مجلسی (ره) می گوید:
سید بن طاووس (ره) در مورد استخاره، به روایت استخاره با رقاع، اعتماد داشت، و برای چنین استخاره ای، آثار عجیب و غریب، ذکر نموده، که خداوند به بنده اش عطا کند، و می فرماید: هرگاه در استخاره با کاغذ، چند بار ( سه بار ) پشت سر هم، امر افعل آمد، خیر محض است، و اگر پشت سر هم، نهی لا تفعل آمد، شر محض است ... (194)

آداب استخاره:

1 - اخلاص و حضور قلب
2 - بعد از دو رکعت نماز استخاره، و رو به قبله
3 - استخاره باید در امور مباح باشد، نه مکروه و حرام، مثلا اگر کسی استخاره کند سیگار بکشم یا نه، چنین استخاره ای ( در مورد چیز مکروه ) بی مورد است . و همچنین در حرام.
4 - هنگام استخاره با کسی صحبت نکند تا پیوندش با خدا، به طور صحیح برقرار شود .
5 - اطمینان به استخاره - هرگاه انسان برای موضوعی استخاره کرد، و خوب آمد، و او بر این اساس آن موضوع را انجام داد، و در ظاهر دید بسیار بد شد، بدبین به استخاره نشود، زیرا گاهی مصلحت و خیر در همین است، مثلا استخاره کرده به سفر برود، خوب آمده، به سفر رفته، و در راه بر اثر تصادف پایش شکسته، چنین کسی نباید به استخاره بدبین شود، زیرا ممکن است خطر مهمتری در کمین او بوده و با این خطر کوچکتر، رفع شده است، ما که از پشت پرده ها خبر نداریم، از این رو ظاهر بین نباشیم، بلکه عمق نگر باشیم .