فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

2 - استخاره با قرآن

روایت شده: یسع بن عبدالله قمی به امام صادق (ع) عرض کرد: گاهی می خواهم کاری انجام دهم، ولی متحیر هستم که آیا انجام دهم یا نه؟
امام صادق (ع) به او فرمود: هنگام نماز - زیرا در این وقت، شیطان از هر وقت دیگر، از انسان دورتر است - قرآن را بگشا، اول چیزی (از آیه ای که در آغاز صفحه دست راست است ) می بینی، به آن عمل کن . (187)
علامه مجلسی (ره) در کتاب مفاتیح الغیب می فرماید: آیه اول صفحه سمت راست، اگر آیه رحمت و یا امر به خیر باشد، به آن عمل کن، و اگر آیه غضب و عقوبت و یا نهی از کار زشت باشد، به آن عمل نکن، و اگر دو پهلو باشد، میانه است . (188)
آداب استخاره با قرآن، از رسول خدا (ص) نقل شده فرمود: سه بار سوره توحید را بخوان، سپس سه بار صلوات بر محمد و آلش بفرست، سپس بگو:
اللهم تفألت بکتابک، و توکلت علیک، فارنی من کتابک ما هو مکتوم من سرک المکنون فی غیبک
یعنی: خدایا به کتاب تو نفأل می زنم، و بر تو توکل می کنم، و از کتابت آنچه را که در نهان غیب تو، پوشیده شده به من بنمایان .
سپس قرآن را بگشا، و از سطر اول، صفحه سمت راست، مقصود خود را بدست بیاور . (189)
در روایت فوق آمده: ثم افتح الجامع یعنی سپس قرآن جامع را که همه قرآن در آن هست، نه قرآنی که شصت پاره و یا بعضی از سوره های آن بر اثر پارگی حذف شده است .

نمونه ای از استخاره امام سجاد( ع) از قرآن

خداوند پسری به امام سجاد (ع) داد، آن حضرت با قرآن استخاره کرد تا نام او را از قرآن به دست آورد، و آن پسر را به آن نام، نامگذاری کند، با توجه و حضور قلب، قرآن را گشود، در آغاز صفحه سمت راست این آیه آمد:
و فضل الله المجاهدین علی القاعدین اجرا عظیما
: و خداوند مجاهدان را بر نشستگان، برتری بخشیده است (نساء - 95 )
قرآن را بست و بار دیگر استخاره کرد، در آغاز صفحه سمت راست این آیه آمد:
ان الله اشتری من المؤمنین انفسهم و اموالهم بان لهم الجنة ...
: خداوند از مؤمنان، جانها و اموالشان را خریداری می کند که در برابرش بهشت برای آنها باشد ...
آنگاه فرمود: سوگند به خدا این نوزاد، همان زید است، سوگند به خدا همان است .
آنگاه نام او را زید گذاشت .(190)
با توجه به اینکه، امام سجاد (ع) قبلا از پدرش (با واسطه ) از جدش رسول رسول خدا (ص) شنیده بود که فرزندی مجاهد از او به دنیا می آید، نامش زید است که در قیامت همراه یارانش، بر فراز گردن مردم، عبور کرده وارد بهشت می شوند . (191)

3 - استخاره با تسبیح

علامه مجلسی از پدرش و او از شیخ بهایی (ره) نقل می کنند که گفت: من از مشایخ و اساتید خود شنیدم که از امام عصر (عج) نقل شده: که استخاره با تسبیح، چنین انجام داده شود:
تسبیح را به دست گرفته، سه بار صلوات بفرست، سپس با انگشت، میان تسبیح را گرفته، دو تا دو تا رد کن اگر آخری جفت آمد بد است، و اگر طاق آمد خوب است . (192)
علامه مجلسی (ره) می گوید: پدرم ملا محمد تقی مجلسی (ره ) اکثر اوقات در اموری که عجله داشتند، این گونه استخاره می کردند: