فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

دانستنیهایی پیرامون خواب دیدن

برای بهره برداری از نعمت رؤیا، که یکی از منابع کشف و شناخت است، در اینجا به ذکر اموری که از گفتار و سیره امامان (ع) گرفته شده می پردازیم:
یک: چه کنیم تا خواب راست ببینیم؟
هر چه انسان از نظر معنوی، تقوا، معرفت و کمالات، در سطح بالا باشد و موازین پاکزیستی را رعایت کند، خوابهایی را که می بیند غالبا خوابهای راست و دارای پیام است .
بر همین اساس، پیامبران و امامان و علمای ربانی و وارسته، خوابهای بد نمی بینند .
هنگامی که انسان به بستر خواب می رود، وضو بگیرد، و دعا بخواند، و قرآن تلاوت کند، آداب مستحبی خوابیدن را رعایت کند، مثلا از نظر کیفیت خوابیدن، دمرو نخوابد، که خوابیدن شیطانی است، بلکه به جانب راست بخوابد، نه به جانب چپ، و هنگام خواب، دو سوره معوذتین ( ناس و فلق ) را بخواند، بی وضو و جنب نباشد، و قلبش را با امور معنوی و ملکوتی و ذکر الهی، نورانی نماید، امید زیاد است که چنین فردی خواب خوب، و راست و دارای پیام ببیند.
بر همین اساس، مطابق روایات، خواب دیدن پیامبران و امامان (ع) و اولیاء خدا و مؤمنان خالص، از خوابهای راست و دارای پیام خواهد بود، لذا امام صادق (ع) در ضمن گفتاری فرمود:
خواب دیدن قبل از سحر، راست است، الا ان یکون جنبا او یثام علی غیر طهر او لم یذکر الله عزوجل حقیقة ذکره
: مگر در صورتی که جنب باشد، یا بی وضو بخوابد، یا از روی حقیقت، خدا را یاد نکرده باشد . (130)
و پیامبر (ص) فرمود:
رؤیا المؤمن تجری مجری کلام تکلم به الرب عنده
: خواب دیدن مؤمن همچون کلامی است که خداوند در نزد او سخن گفته است . (131)
و علمای بزرگ گفته اند:
منامات الانبیاء لا تکون الا صادقة و هی وحی فی الحقیقة، و منامات الائمة (ع) جاریة مجری الوحی و ان لم تسم وحیا
: خواب دیدنهای پیامبران قطعا راست است، و آن در حقیقت وحی است، و خواب دیدنهای امامان (ع) همچون وحی است گرچه به نام وحی نامیده نشود . (132)
و قبلا خاطر نشان شد، که خواب دیدن مؤمن، جزئی از هفتاد جزء، یا جزئی از 46 جزء مقام نبوت است، و یا جزیی از سه جزء نبوت می باشد .
دو: انگیزه های خوابهای آشفته و بی پایه
عواملی موجب می شود که انسان در عالم خواب، خوابهای آشفته و پوچ و بی پیام ببیند، در این راستا می توان امور زیر را ذکر کرد:

1 - پر خوری؛ امام علی (ع) فرمود:

المستقل النائم تکذ احلامه : کسی که با شکم سنگین بخوابد، خواب بی اساس می بیند. . (133)
علامه مجلسی (ره) می گوید: مردی نزد پدرم (ملا محمد تقی مجلسی ) آمد، در حالی که وحشت زده و بی تاب به نظر می رسید، گفت: دیشب در خواب دیدم شیر سفیدی که در گردنش مار سیاه بود با هم به من حمله کردند و می خواستند مرا بکشند.
پدرم به او گفت: گویا غذای کشک همراه رب انار خورده ای .
او گفت: آری همین غذا را خورده ام .
پدرم گفت: عیب ندارد (خوابت بی پایه است ) و آن دو غذای زیانبخش، چنان صورتی (شیر سفید و مار سیاه ) را به نظرت آورده است . (134)

2 - پر خوابی؛ امام حسن عسکری (ع) فرمود:

من اکثر المنام رأی الاحلام
: کسی که زیاد بخوابد، خوابهای آشفته ببیند. (135)
سلمان می گوید: شخصی به محضر رسول خدا (ص) آمد و گفت: شب گذشته خواب آشفته ای دیده ام .
پیامبر (ص) فرمود: مگر چه غذایی خورده بودی؟
او عرض کرد: خرما خوردم، ولی زیاد خوردم .
پیامبر (ص) فرمود: خوابت بی پایه است و تعبیر ندارد . (136)
همچنین غذا از نظر کیفیت، مانند غذاهای سرد برای افراد سرد مزاج موجب خوابهای آشفته خواهد شد .