فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

فرزندان امام هادی (ع)

امام هادی (ع) پنج فرزند داشت که عبارتند از:
1 - امام حسن عسکری (ع) 2 - حسین 3 - محمد 4 - جعفر (کذاب ) 5 - عایشه . (31)

فرزندان امام حسن عسکری (ع)

امام حسن عسکری (ع) دارای یک فرزند یعنی حضرت مهدی قائم آل محمد (ص) بود . (32)

فرزندان امام مهدی (ع)

در این مورد، نظرات مختلفی ارائه شده، بعضی بر اساس اینکه امام ترک اولی نمی کند، و ازدواج و داشتن فرزند، از مستحبات مؤکد است، دریافته اند که آن حضرت دارای فرزندانی است!ولی بعضی شیوه زندگی او را استثنایی دانسته اند ( و الله اعلم ).