فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

فرزندان امام جواد (ع)

امام جواد (ع) دارای چهار فرزند پسر و دختر بود که عبارتند از:
1 - امام هادی (ع) 2 - موسی 3 - فاطمه 4 - امامه (30)

فرزندان امام هادی (ع)

امام هادی (ع) پنج فرزند داشت که عبارتند از:
1 - امام حسن عسکری (ع) 2 - حسین 3 - محمد 4 - جعفر (کذاب ) 5 - عایشه . (31)

فرزندان امام حسن عسکری (ع)

امام حسن عسکری (ع) دارای یک فرزند یعنی حضرت مهدی قائم آل محمد (ص) بود . (32)