فهرست کتاب


فرازهای برجسته از سیره امامان شیعه (ع) جلد دوم

محمد تقی عبدوس و محمد محمدی اشتهاردی

اصل هفتم: شیوه امامان (ع) در تربیت فرزند

اشاره:
در شیوه زندگی امامان (ع)، یکی از برجستگی ها این بود که آنها عنایت خاصی به داشتن فرزند، و تربیت فرزند بر اساس صحیح، داشتند، از همان آغاز تکوین فرزندان می کوشیدند که نهاد آغازین فرزند بر اساس استوار توحید و ایمان باشد، و بعد چون باغبانی آگاه و دلسوز، که در پرورش نهال، کوشا است، در پرورش معنوی فرزند می کوشیدند .
آنها به قانون وراثت، توجه داشتند و سخن رسول خدا (ص) را دریافته بودند که:
الشقی شقی فی بطن امه، و السعید سعید فی بطن امه
: انسان تیره بخت در رحم مادرش تیره بخت است، و انسان سعادتمند، در رحم مادرش سعادتمند است (20)
یعنی انسان، دارای زمینه سعادت یا شقاوت از ناحیه مادر خواهد شد، و قبل از ولادت او باید در تکوین او، زمینه سازی نیکی گردد .
در اینجا نخست به آمار زیر در مورد تعداد فرزندان امامان (ع) از دختر و پسر مطابق نقل کتاب ارزشمند ارشاد شیخ مفید (ره) می پردازیم (21) و سپس به بحث و بررسی ادامه می دهیم .

آمار فرزندان امامان شیعه (ع)

فرزندان امیرمؤمنان علی (ع)

حضرت علی (ع) از همسران مختلف دارای 27 فرزند بود که عبارتند از:
1 - امام حسن (ع) 2 - امام حسین (ع) 3 - زینب کبری (س) 4 - زینب صغری (ام کلثوم ) 5 - محمد حنفیه 6 - عمر 7 - رقیه 8 - عباس 9 - جعفر 10- عثمان 11 - عبدالله 12 - محمد اصغر 13 - عبیدالله 14 - یحیی 15 -ام الحسن 16 - رمله 17 - نفیسه 18 - زینب صغری 19 - رقیه صغری 20 -ام هانی 21 - ام الکرام 22 - جمانه 23 - امامه 24 -ام سلمه 25 - میمونه 26 - خدیجه 27 - فاطمه .(22)