فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

مولف: اگر عثمان صاحب سنتی نبوده، پس چگونه اهل سنت او را پیشوای سوم خود قرار داده اند. از این گذشته، آیا رای تراشی در برابر عمل رسول خدا - صلی الله علیه و آله - حکم به غیر ما انزل الله نیست؟!

73- نظر عثمان درباره اختیار طلاق

ابونعیم در حلیهاز ابوالحلال عتکی نقل کرده که می گوید: به منظور انجام کاری نزد عثمان رفته بودم، و چون کارم تمام شد، عثمان به من گفت: آیا حاجتی داری؟
گفتم نه، جز یک سوال شرعی، و آن این که مردی از فامیل ما اختیار طلاق همسرش را به خود واگذار نموده است.
عثمان پاسخ داد: در این صورت اختیار طلاق با زن خواهد بود.

مولف: آیا رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نفرموده: الطلاق بید من اخذ بالساق.