فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

38- رفتاری مشابه با ابی بن کعب

و نیز آمده: عمر دید گروهی به دنبال ابی بن کعب راه می رفتند، عمر تازیانه اش را برای ابی کشید.
ابی گفت: یا امیرالمومنین! از خدا بترس!
عمر گفت: پس این گروه کیستند که به دنبال تو می آیند (610).

39- عمر و غلیان ثقفی

و همچنین ابن ابی الحدید آورده: غیلان بن سلمه ثقفی مسلمان شد در حالی که ده زن داشت، رسول خدا - صلی الله علیه و آله - به او فرمود: چهار تا از زنانت را بگذار و بقیه را طلاق ده. غیلان این کار را کرد، تا این که در زمان خلافت عمر چهار زنش را طلاق داده و اموالش را بین فرزندان قسمت نمود، عمر این را بشنید، پس غیلان را به نزد خود احضار نموده به وی گفت: گمانم که شیطان خبر مرگ تو را در دلت انداخته و بدین سبب زنانت را طلاق داده تا آنان را از میراث محروم نمایی، و شاید بیش از اندک زمانی زنده نباشی، به خدا سوگند زنان و اموالت را باز می گردانی یا زنانت را از تو ارث داده و دستور دهم قبرت را مانند قبر ابورغال سنگسار کنند (611)

مولف: غیلان کار حرامی انجام نداده بود، و با این حال چگونه عمر او را تهدید نموده که اگر آنان را باز نگرداند دستور می دهد قبرش همچون قبر ابورغال راهنمای حبشه در ویران نمودن خانه کعبه سنگسار شود و چگونه خواسته زنانش را پس از طلاق و بیگانه شدن آنان را از او ارث دهد؟!