فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

24- عمر و نماز عید

عمر از ابو واقد لیثی پرسید، رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در نماز عید چه سوره هایی را می خوانده؟
ابوواقد گفت: در رکعت اول سوره ق، و در رکعت دوم اقربت الساعه را (587).

25- استنباط عمر از آیات قرآن

خطیب در تاریخ بغداد از شعبی از فاطمه دختر قیس نقل کرده که می گوید: هنگامی که شوهرش او را سه طلاقه کرد و رسول خدا از آن باخبر گردید، فرمود: او حق سکنی و نفقه از شوهرش طلب ندارد و دستور داد تا در منزل ابن ام مکتوم (اعمی) عده اش را سپری کند. و وقتی که این جریان را به عنوان دلیل حکم آن مسأله برای عمر نقل کردند، گفت: ما نمی توانیم با خبر دادن یک زن از دایه قرآن دست برداریم، شاید او فراموش کرده باشد (588).

مولف: مقصود عمر از آیه قرآن، این آیه مبارکه است لا تخرجوهن من بیوتهن و لا یخرجن... (589) و آن زنان را (تا در عده اند) از خانه بیرون مکنید، و نباید بیرون بروند... ولیکن توجه نداشته که: مورد این آیه طلاق رجعی است، و حکمتش هم این است که لعل الله یحدث بعد ذلک

امرا؛ (590) شاید خدا پس از طلاق کاری از نو پدید آرد اما زنی که سه بار طلاق داده شده، دیگر شوهرش حق رجوع به او و یا ازدواج با او را ندارد مگر این که با مرد دیگر ازدواج نموده طلاق بگیرد که در این صورت شوهر اول می تواند با او ازدواج نماید. بنابر این، آنچه که فاطمه بنت قیس از رسول خدا - صلی الله علیه و آله - نقل کرده صحیح است و عمر دچار اشتباه شده است.