فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

مولف: در بخش نخست گذشت این که، ابوبکر نیز معنای اب را نمی دانست!

24- عمر و نماز عید

عمر از ابو واقد لیثی پرسید، رسول خدا - صلی الله علیه و آله - در نماز عید چه سوره هایی را می خوانده؟
ابوواقد گفت: در رکعت اول سوره ق، و در رکعت دوم اقربت الساعه را (587).

25- استنباط عمر از آیات قرآن

خطیب در تاریخ بغداد از شعبی از فاطمه دختر قیس نقل کرده که می گوید: هنگامی که شوهرش او را سه طلاقه کرد و رسول خدا از آن باخبر گردید، فرمود: او حق سکنی و نفقه از شوهرش طلب ندارد و دستور داد تا در منزل ابن ام مکتوم (اعمی) عده اش را سپری کند. و وقتی که این جریان را به عنوان دلیل حکم آن مسأله برای عمر نقل کردند، گفت: ما نمی توانیم با خبر دادن یک زن از دایه قرآن دست برداریم، شاید او فراموش کرده باشد (588).