فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

22- عمر و سوره بقره

و نیز آورده: عمر سوره بقره را در مدت دوازده سال یاد گرفت و در پایان آن، شتری نحر کرد (584).

مولف: و اما امیرالمومنین - علیه السلام - کسی است که پیروان مکتب آسمانی را بر طبق کتابهایشان فتوا داده است.

23- عمر و آیات قرآن

و همچنین می نویسد: روزی عمر به مسجد می رفت و پیراهنی که از پشت چهار وصله داشت در بر کرده و آیاتی از قرآن را با خود زمزمه می نمود، تا این که به این آیه رسید: وفا کهه وابا (585)، پس گفت: اب به معنای چیست؟ و پس از قدری فکر و تامل با خود گفت: این کلمه تکلف دارد و برای تو عیب نیست اگر معنای آن را ندانی (586).