فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

مولف: مزاح بر وزن فعال مصدر مزح می باشد، نه بر وزن مفعل از ماده زاح.

22- عمر و سوره بقره

و نیز آورده: عمر سوره بقره را در مدت دوازده سال یاد گرفت و در پایان آن، شتری نحر کرد (584).

مولف: و اما امیرالمومنین - علیه السلام - کسی است که پیروان مکتب آسمانی را بر طبق کتابهایشان فتوا داده است.