فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

21- عمر و لغت

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه آورده: عمر می گفت کسی که مزاح کند سبک می شود و علت این که شوخی کردن را مزاح گویند این است که مردم را از حق دور می کند (583).

مولف: مزاح بر وزن فعال مصدر مزح می باشد، نه بر وزن مفعل از ماده زاح.

22- عمر و سوره بقره

و نیز آورده: عمر سوره بقره را در مدت دوازده سال یاد گرفت و در پایان آن، شتری نحر کرد (584).