فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

مولف: اجبار مردم بر فروش اموالشان یک خلاف، و تعیین نرخ برای آنها خلافی دیگر.

21- عمر و لغت

ابن ابی الحدید در شرح نهج البلاغه آورده: عمر می گفت کسی که مزاح کند سبک می شود و علت این که شوخی کردن را مزاح گویند این است که مردم را از حق دور می کند (583).

مولف: مزاح بر وزن فعال مصدر مزح می باشد، نه بر وزن مفعل از ماده زاح.