فهرست کتاب


قضاوتهای امیرالمومنین علی علیه السلام

آیه الله علامه حاج شیخ محمد تقی تستری

3- فاصله حق و باطل

امیرالمومنین - علیه السلام - فرمود: آگاه باشید که بین حق و باطل جز چهار انگشت فاصله نیست، معنای آن را از آن حضرت پرسش نمودند؛ امام - علیه السلام - چهار انگشت دست مبارک را جمع نموده میان گوش و چشم خود قرار داده و آنگاه فرمود: باطل آن است که بگویی شنیدم، و حق این که بگویی دیدم (522).

4- سرزمین کربلا

ابوجحیفه، می گوید: عروه بارقی نزد سعید بن وهب آمد و از او جریانی را که دیده بود سوال نمود و من گفتارشان را می شنیدم، سعید گفت: مخنف بن سلیم مرا به نزد علی - علیه السلام - فرستاد و من در کربلا خدمت آن حضرت رسیدم پس دیدم با دست به زمین کربلا اشاره نموده و می فرماید: اینجاست، اینجاست.
مردی به آن حضرت گفت: یا امیرالمومنین اینجا چه می شود؟
فرمود: اینجا بارهای آل محمد - صلی الله علیه و آله - فرود می آید، پس وای به حال ایشان از شما! و وای به حال شما از ایشان! مردی پرسید مقصودتان چیست یا امیرالمومنین؟!
فرمود: وای به حال ایشان از شما که آنان را می کشید، و وای بر شما از ایشان که خداوند شما را به سبب کشتن آنان به دوزخ می برد (523).

5- پرهیز از فتنه

در کتاب غیبت نعمانی از امام صادق - علیه السلام - نقل کرده که فرمود: امیرالمومنین - علیه السلام - بر منبر کوفه می فرمود: در پیشروی شما فتنه هایی ظلمانی، کور و مبهم خواهد بود که نجات نمی یابد از آن فتنه ها بجز نومه (گمنام) بعضی پرسیدند؛ یا امیرالمومنین! نومه چیست؟
فرمود: کسی که مردم را می شناسد و مردم او را نمی شناسند (524).
فصل پنجاه و سوم
معجزات و کرامات